NIEUWS


Op donderdag 4 juni zullen de gemeentelijke diensten in de namiddag uitzonderlijk gesloten zijn wegens teambuilding.

Dit geldt voor alle diensten in het gemeentehuis, zwembad, bibliotheek, werkhuizen, sportdienst, cultuurdienst, musea sporthallen en toeristische balies. Lees meer
Ben je een actieve duizendpoot op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Heb je een band met de gemeente Middelkerke? Dan is de Middelkerkse vrijetijdspas iets voor jou. Koop je pas (€ 5) en doe voordeel of krijg voorrang bij het Middelkerkse vrijetijdsaanbod Lees meer
Victoria Deluxe en Potemkino draaien in juli samen een film in Lombardsijde. Dit is een erg ambitieus project. De middelen zijn beperkt, maar het enthousiasme van de mensen, acteurs en filmprofessionals die dit unieke project tot stand zullen brengen, is des te groter. 
Heb je zin in een onvergetelijke ervaring met boeiende, fijne mensen? Lees meer
Momenteel is de gemeente samen met de firma Entrakt Vacant Property Solutions nog op zoek naar kandidaat-huurders. Voor de huurders zijn er heel wat voordelen. Lees meer
Net zoals vorig jaar, wordt de verkeerssituatie in de Distellaan en Meeuwenlaan opnieuw gewijzigd. De centrumstraten van Westende-bad zullen vanaf woensdag 1 juli tot en met 31 augustus 2015 verkeersluw gemaakt worden. Lees meer
De Middelkerkse gezinsbond wil een nieuwe doorstart nemen en is daarom op zoek naar enthousiaste, jonge, ouders die graag activiteiten meehelpen organiseren voor andere jonge gezinnen. Lees meer
Door verschillende wegenis- en rioleringswerken zijn de deelgemeenten Lombardsijde en Westende moeilijk bereikbaar. Door werken langs de Westendelaan in Westende is de rijweg volledig afgesloten tussen de Badenlaan en de Henri Jasparlaan. De werken verlopen volgens schema waardoor de planning om de rijweg begin juli opnieuw te openen, behouden blijft.
 
Op vraag van het gemeentebestuur zal de rijweg richting Westende tijdens de verlengde weekends van Hemelvaart (14-17 mei) en Pinksteren (23-25 mei) opengesteld worden voor het verkeer.
Lees meer
Het gratis abonnement van De Lijn waar 61- tot 65-jarige inwoners van de gemeente Middelkerke gebruik konden van maken, wordt stopgezet. Lees meer
Middelkerke is onlangs gestart met een werkgroep ‘kernversterkende maatregelen’. Daarin zitten handelaars van het winkelkerngebied samen met het gemeentebestuur. De werkgroep denkt na over hoe het shoppen in de winkelstraten op een duurzame manier kan worden gestimuleerd. Lees meer
NL - FR

Snel naar: