NIEUWS


Zoals geweten stelt het gemeentebestuur van Middelkerke zich grote vragen bij de veiligheidsproblematiek omtrent de inplanting van een asielcentrum voor oorlogsvluchtelingen in een actieve militaire kazerne. Als gevolg van deze bekommernis heeft burgemeester Janna Rommel-Opstaele juridisch advies ingewonnen bij specialisten inzake ruimtelijke ordening. Tot haar eigen grote verontwaardiging blijkt dat de voorgenomen inplanting niet alleen onveilig, maar ook stedenbouwkundig onwettelijk is.

Lees meer
Vanaf 1 oktober start de afdeling Kust met nieuwe suppletiewerken op het strand van Westende en Middelkerke. Het verhogen van het strand is nodig om de veiligheid van de kustbewoners bij zware stormen te waarborgen. Lees meer
Museum Kusthistories in Middelkerke zal uitzonderlijk gesloten zijn tussen 12 en 24 oktober 2015 wegens schilderwerken.
De toeristische balie in Kusthistories blijft in die periode wel open. Lees meer
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2quater "Zeedijk – Tennis”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10/09/2015. Lees meer
Op donderdag 17 september  trokken enkele vrijwilligers van de gemeente Middelkerke, onder impuls van de dienst participatie en de seniorendienst, naar de wekelijkse markt in Middelkerke om eens goed te babbelen met voorbijgangers. Ze bereikten en informeerden 1300 mensen over deze welzijnscampagne van de provincie West-Vlaanderen. Lees meer
Om Middelkerke in eigen land te promoten, heeft het gemeentebestuur een reclamecampagne opgezet in Kortrijk en Gent. Lees meer
Het gratis abonnement van De Lijn waar 61- tot 65-jarige inwoners van de gemeente Middelkerke gebruik konden van maken, wordt stopgezet. Lees meer
Dertien vrijwilligers staan klaar om een handje uit te mouwen te steken tijdens officiële gemeentelijke recepties. De vrijwilligers reageerden op een oproep die in het gemeentelijk infoblad ‘De Sirene’ verscheen. Ze werden vorige week in het gemeentehuis uitgenodigd voor een korte briefing en konden zo met elkaar kennis maken. Lees meer
Kapt Marc Dejonghe, postoverste van de brandweerpost Middelkerke binnen de hulpverleningszone 1, is sinds 1/3/2015 met pensioen. Lees meer
Op vrijdag 27 februari vond in De Zwerver het Middelkerks Sportgala plaats, met Karl Vannieuwkerke als presentator. Het thema van de avond was gymnastiek. Lees meer
NL - FR

Snel naar: