STROOMAFSCHAKELING

Alles over de elektriciteitsafschakeling kan je nalezen via www.middelkerke.be/stroomafschakeling


NIEUWS


Het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke gaat vanaf vrijdag 31 oktober 2014 van start met de verkoop van 22 garageboxen in de ondergrondse parking Middelkerke – Centrum. Lees meer
De gemeente Middelkerke is via een open oproep op zoek naar een erfpachter (private partner) die voor eigen rekening een gedeelte van de site gekend als ‘Calidris’ zal ontwikkelen, exploiteren en uitbaten. Lees meer
Het is bekend. Wie in de dorpskern van Leffinge ook maar een spade in de grond steekt, maakt veel kans om op archeologische sporen te stoten. Een scherf, een musketkogel, een bot van mens of dier… Lees meer
De gemeente Middelkerke gaat over tot openbare verkoop van een ruim handelsgelijkvloers – oud toerismebureau - gelegen in de Joseph Casselaan nr. 4 (Residentie Victoria B) Lees meer
De gemeente Middelkerke gaat over tot openbare verkoop van de vroegere gemeenteschoollokalen in Sint-Pieters-Kapelle, gelegen aan de Brugsesteenweg (doorlopend naar de Bazelarestraat) Lees meer
Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, wordt elk ontwerp van uitvoeringsplan m.b.t. de aanpak van (deel)(rest)afvalstromen voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM (www.ovam.be).
Lees meer
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 36 "Bedrijfsterrein BVBA Norré-Behaegel”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28/08/2014. Lees meer
Het gemeentebestuur van Middelkerke reikt in 2014 voor de vierde keer een architectuurprijs uit. Met deze prijs wil het gemeentebestuur toekomstige bouwers ertoe aanzetten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en ze aansporen tot vernieuwende, kwaliteitsvolle architectuur. Lees meer
Het gemeentebestuur van Middelkerke is op zoek naar leuke foto’s om in zijn publicaties zoals het infoblad De Sirene, brochures, website, nieuwsbrieven, Facebook, enz. te gebruiken. Lees meer
NL - FR

Snel naar: