Vluchtelingenopvang

NIEUWS


Met de groepsaankoop kan je tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring.  Om je te helpen met beslissen of je al dan niet intekent op het voorstel, organiseert het gemeentebestuur een infoavond.

Lees meer
Onlangs streek de filmcrew van regisseur Pieter Goethals in Westende neer om in het prachtig Art Nouveau interieur van de villa Les Zéphyrs opnames te maken voor zijn kortfilm ‘About the Boy who ate an Oakwood Chair’. De film is gebaseerd op een verhaal van Edward van de Vendel (Nl). Lees meer
Het gemeentebestuur van Middelkerke gaat over tot een nieuwe openbare verkoop van de voormalige pastoriewoning van Lombardsijde, gelegen Dorpsplein 19 te Lombardsijde.

De openbare verkoop vindt plaats op vrijdag 19 februari 2016 om 17u30 in de cafetaria van de gemeentelijke sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde.

De nieuwe instelprijs voor de openbare verkoop bedraagt € 175.000.

Lees meer
Op 11 november wordt naar jaarlijkse traditie de Wapenstilstand herdacht, met o.a. de bloemneerlegging aan het monument der gesneuvelden. De Vredesdag, zoals dit sinds enkele jaren in Middelkerke heet, kreeg dit jaar nog wat meer symbolische waarde, door de Gone West herdenkingen, die het voorbije jaar in het hele land werden gehouden. Lees meer
Momenteel verblijven er 187 asielzoekers op de militaire camping waarvan 14 kinderen jonger dan 5 jaar, 28 kinderen tussen 5 en 11 jaar en 14 kinderen kinderen tussen 12 en 18 jaar.
 
Lees meer

Het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke doet een oproep tot kandidaatstelling voor volgende concessies:

CONCESSIE PETANQUESITE SPORTPARK (DUINENWEG 427)
 Op 24/11/2015 om 11 uur zal in de Raadzaal van het Gemeentehuis overgegaan worden tot de opening van de aanbiedingen.
Lees meer

Afgelopen weekend won de gemeente Middelkerke de GoeBezig-prijs van de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen voor haar kwalitatieve participatiebeleid. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele kreeg de prijs uit handen van Vlaams minister Joke Schauvliege.


Lees meer
Vanaf november 2015 wordt snoeihout enkel nog (gratis) opgehaald op de data zoals vastgelegd in de afvalkalender, indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden. Lees meer

Zoals geweten stelt het gemeentebestuur van Middelkerke zich grote vragen bij de veiligheidsproblematiek omtrent de inplanting van een asielcentrum voor oorlogsvluchtelingen in een actieve militaire kazerne. Als gevolg van deze bekommernis heeft burgemeester Janna Rommel-Opstaele juridisch advies ingewonnen bij specialisten inzake ruimtelijke ordening. Tot haar eigen grote verontwaardiging blijkt dat de voorgenomen inplanting niet alleen onveilig, maar ook stedenbouwkundig onwettelijk is.

Lees meer
Op donderdag 17 september  trokken enkele vrijwilligers van de gemeente Middelkerke, onder impuls van de dienst participatie en de seniorendienst, naar de wekelijkse markt in Middelkerke om eens goed te babbelen met voorbijgangers. Ze bereikten en informeerden 1300 mensen over deze welzijnscampagne van de provincie West-Vlaanderen. Lees meer
NL - FR

Snel naar: