NIEUWS


Alle toekomstige ouders en gezinnen met kinderen van 0 tot 5 jaar zijn welkom op deze gezinsactiviteit op zaterdag 27 september. Wij maken je wegwijs in het aanbod van diensten en activiteiten voor jouw ukkepuk. Lees meer
Op 19 – 20 - 21 september vindt in het centrum van Leffinge het jaarlijkse muziekfestival LEFFINGELEUREN plaats. Om de veiligheid van de bewoners en de festivalgangers te garanderen, wordt zoals elk jaar een tijdelijk politiereglement opgesteld dat gedurende het festivalweekend van kracht zal zijn. Lees meer
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 36 "Bedrijfsterrein BVBA Norré-Behaegel”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28/08/2014. Lees meer
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 1 "Normandlaan – IJzerlaan” Lees meer
Het gemeentebestuur van Middelkerke reikt in 2014 voor de vierde keer een architectuurprijs uit. Met deze prijs wil het gemeentebestuur toekomstige bouwers ertoe aanzetten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en ze aansporen tot vernieuwende, kwaliteitsvolle architectuur. Lees meer
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat op 19/09/2014 om 10u00, in de Raadzaal van het Gemeentehuis zal overgegaan worden tot de opening van de aanbiedingen voor de open oproep 'Parkeerplaats naast centrum De Branding'.
Lees meer
Na een leuke voorstelling hoort uiteraard een verfrissend drankje in een gezellige foyer. Daarom gaat de Middelkerkse cultuurdienst op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om ons te helpen bij het uitbaten van de foyer voor, tijdens en na de voorstellingen. Lees meer
Op maandag 25 augustus organiseert de bibliotheek van Middelkerke, samen met het Huis van Het Nederlands, een intake- en inschrijfmoment voor mensen die Nederlands willen leren.
Dit intakemoment vindt plaats in de bibliotheek op maandag 25 augustus van 09 tot 12 u. Lees meer
Het gemeentebestuur van Middelkerke reikt in 2014 voor de vierde keer een architectuurprijs uit. Met deze prijs wil het gemeentebestuur toekomstige bouwers ertoe aanzetten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en ze aansporen tot vernieuwende, kwaliteitsvolle architectuur. Lees meer
Ben je een leerling uit het secundair onderwijs? Dan zit je waarschijnlijk heel wat uurtjes op de  schoolbanken en kan je na de schooluren wel wat beweging gebruiken. De Sport-Na-School-pas (SNS-pas) is dé uitgelezen kans om goedkoop, dicht bij huis, gevarieerd én onbeperkt te sporten.
Lees meer
NL - FR

Snel naar: