Bekendmaking openbaar onderzoek en beslissingen omgevingsvergunning

Inleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, dienst Ruimte en Wonen of digitaal via het omgevingsloket. Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

 

Openbare onderzoeken

 • Aanvrager: KREAPROJEKT
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning en 2 ééngezinswoningen na sloop bestaande bebouwing (wijzigingsverzoek)

 • Ligging: Oostendelaan 17  + Smidsestraat 20 – 22
 • Termijn openbaar onderzoek: 30/06/2020   -  29/07/2020
 • Aanvrager: Deruytter - Devriendt
 • Onderwerp: uitbreiden van rundveestal
 • Ligging: Slijpesteenweg 41
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/07/2020   -  05/08/2020
 • Aanvrager: Canniere Michèle
 • Onderwerp: plaatsen van een terrasoverkapping
 • Ligging: Leliënstraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 10/07/2020   -  08/08/2020
 • Aanvrager: VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
 • Onderwerp: natuurinrichtingsproject Schuddebeurze - Duinvallei Schuddebeurzebeek
 • Ligging: Schuddebeurzeweg 
 • Termijn openbaar onderzoek:  17/07/2020 - 15/08/2020
 • Aanvrager: Vankemmelbeke Chris
 • Onderwerp: verkavelen perceel in 2 loten (administratieve lus)
 • Ligging: Rattevallestraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/07/2020   -  18/08/2020
   
 • Aanvrager: OVAM
 • Onderwerp: Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025
 • Ligging: Vlaanderen
 • Termijn openbaar onderzoek: 01/08/2020   -  01/10/2020
 • Opmerkingen en suggesties kunnen bezorgd worden aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be
 • Aanvrager: Roselle - Dubaere
 • Onderwerp: bouwen van een aanbouw tussen vergunde garage en vergunde woning - regularisatie
 • Ligging: Golfbrekerslaan 36
 • Termijn openbaar onderzoek: 30/07/2020   -  28/08/2020
 • Aanvrager: Edelweiss
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning na slopen van bestaande bebouwing
 • Ligging: Vaartdijk-Noord 18 A - 18 B
 • Termijn openbaar onderzoek: 31/07/2020   -  29/08/2020
 • Aanvrager: Rys Ives
 • Onderwerp: oprichten van paardenstalling in de achtertuin
 • Ligging: Spermaliestraat 281
 • Termijn openbaar onderzoek: 30/07/2020   -  28/08/2020
 • Aanvrager: Vorsselmans - Mertens
 • Onderwerp: bouwen van nieuwe aanbouw na slopen bestaande aanbouw
 • Ligging: Graaf Jansstraat 51
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/08/2020   -  02/09/2020
 • Aanvrager: Windels Marleen
 • Onderwerp: plaatsen van een houten omheining - regularisatie
 • Ligging: Hooilandstraat 15
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/08/2020   -  02/09/2020
 • Aanvrager: Calleeuw Filip
 • Onderwerp: inbuizen van 2 langsgrachten
 • Ligging: Rattevallestraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/08/2020   -  03/09/2020
 • Aanvrager: Terryn Koen
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk weiland en grasland
 • Ligging: Vaartdijk-Noord 
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/08/2020   -  04/09/2020
 • Aanvrager: Van de Sompele Eric
 • Onderwerp: bouwen van een melkveestal na sloop bestaande bebouwing, aanleggen van 2 sleufsilo's, aanleggen van erfverharding en hernieuwing en verandering door uitbreiding ingedeelde inrichting of activiteit
 • Ligging: Zwarteweg 20
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/08/2020   -  04/09/2020

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en aktename meldingen

 • Aanvrager: Bulcke Giovanni
 • Onderwerp: bemaling voor uitgraven van bouwput (melding)
 • Ligging: Leffingestraat 41
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Rabaut Construct
 • Onderwerp: bouwen van een gesloten ééngezinswoning (weigering)
 • Ligging: Kruiersstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Rabaut Construct
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning (weigering)
 • Ligging: Kruiersstraat 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Rabaut Construct
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning (weigering)
 • Ligging: Kruiersstraat 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Ravestyn Ilse
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning
 • Ligging: Brugsesteenweg 43
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Kooy Vicky
 • Onderwerp: plaatsen van een schuifpoort
 • Ligging: Nieuwe Burgweg 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Tijdelijke handelsvennootschap Vanpol
 • Onderwerp: bouwen meergezinswoning, bergingen en 6 carports na afbraak bestaande bebouwing - gewijzigde plannen
 • Ligging: Westendelaan 266
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Comptdaer Pierre
 • Onderwerp: wijzigen van de voorgevel
 • Ligging: Paul Snoekstraat 16
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: SANDOR INVEST
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning, 6 gekoppelde ééngezinswoningen en 4 garages na afbraak bestaande bebouwing
 • Ligging: Westendelaan 293 + Langestraat 1B-1C-1D-1E-1F-1G
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Goethals - Beauprez
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning na slopen bestaande bebouwing
 • Ligging: Gasstraat 13
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Rosselle - Dekien
 • Onderwerp: verbouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Tulpenstraat 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2020   -  02/07/2020
 • Aanvrager: Van den Bossche Sandra
 • Onderwerp: aanleggen van bijkomende oprit en plaatsen houten tuinafsluiting (weigering)
 • Ligging: Hector Verhaeghelaan 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 10/05/2020   -  09/07/2020
 • Aanvrager: Delmotte Annelies
 • Onderwerp: bestemmingswijziging van gelijkvloers horecazaak naar woning
 • Ligging: Dorpsstraat 79
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/05/2020   -  23/06/2020
 • Aanvrager: Syryn Kristof
 • Onderwerp: aanbrengen van reclame aan de voorgevel en achtergevel
 • Ligging: De Kalkaart 18
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/05/2020   -  23/06/2020
 • Aanvrager: Havenzijde
 • Onderwerp: bouwen van 15 ééngezinswoningen - wijzigen gevelmaterialen
 • Ligging: Havenzijde 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/05/2020   -  23/06/2020
 • Aanvrager: Van Thielen Ann
 • Onderwerp: functiewijziging van handel naar horeca - regularisatie
 • Ligging: Koning Ridderdijk 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 31/05/2020   -  30/06/2020
 • Aanvrager: ABG CONSULTING
 • Onderwerp: renoveren van de voor- en achtergevel van de residentie Palm Beach
 • Ligging: Zeedijk 266
 • Termijn openbaar onderzoek: 31/05/2020   -  30/06/2020
 • Aanvrager: Smagge Serge
 • Onderwerp: omvormen van handelspand naar ééngezinswoning
 • Ligging: Graaf Jansstraat 5
 • Termijn openbaar onderzoek: 14/06/2020   -  14/07/2020
 • Aanvrager: VANOVERBEKE JEFFRIE
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning
 • Ligging: Tempelhofstraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 14/06/2020   -  14/07/2020
 • Aanvrager: Debaillie Björn
 • Onderwerp: slopen van een dubbele woonst met afzonderlijke garage
 • Ligging: Duinenlaan 19A - 19B
 • Termijn openbaar onderzoek: 14/06/2020   -  14/07/2020
 • Aanvrager: Snoeck Karel
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie De Rede en renoveren privatieve verharding op het gelijkvloers
 • Ligging: Zeedijk 291 - 292
 • Termijn openbaar onderzoek: 14/06/2020   -  14/07/2020
 • Aanvrager: ROBANN
 • Onderwerp: verkavelen gronden in 17 loten met wegenis
 • Ligging: Kleitendijkstraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: THE ENGINE ROOM
 • Onderwerp: bouwen penthouse bovenop bestaande appartementsblok, uitvoeren gevelrenovatie en verbeteren toegankelijkheid
 • Ligging: Alexandre Ponchonstraat 15
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: BC INVEST
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing
 • Ligging: Distellaan 12
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: VME Residentie Eden Roc
 • Onderwerp: wijzigen bestemming appartement naar fietsenberging bij residentie Eden Roc
 • Ligging: Arendlaan 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: Segaert Bart
 • Onderwerp: hernieuwen en verandering van een rundveebedrijf
 • Ligging: Nieuwpoortlaan 95
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: KOMPAS CAMPING
 • Onderwerp: aanleggen van een terrein als verhuurzone voor caravans
 • Ligging: Bassevillestraat 141
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/06/2020   -  21/07/2020
 • Aanvrager: Varkenshandel Hillewaere
 • Onderwerp: aanleggen van weegbrug, bouwen van weeghuis en aanleggen meststofsilo's en meststoflader - regularisatie (weigering – laatste aanleg)
 • Ligging: Schorestraat 12
 • Termijn openbaar onderzoek: 25/06/2020  tot 25/07/2020  
 • Aanvrager: VANOVERBEKE JEFFRIE
 • Onderwerp: plaatsen bovengrondse propaangastank van 2.100 liter (melding)
 • Ligging: Tempelhofstraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/06/2020   -  26/07/2020
 • Aanvrager: WOENST
 • Onderwerp: ontwikkelen woonuitbreidingsgebied voor groepswoningbouw
 • Ligging: Leffingestraat
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: EnergieCo
 • Onderwerp: verbouwen handelspand tot vakantiewoning en appartement
 • Ligging: Dorpsplein 19 - 21 + Bamburgstraat 1A
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: GP IMMO-INVEST
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning met handelsgelijkvloers en garage na slopen bestaand pand
 • Ligging: Dorpsplein 42A - 42B
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Gheeraert Bjorn
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw
 • Ligging: 9de-Linielaan 23
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Vanmeerhaeghe Karine
 • Onderwerp: bouwen van nieuwe veranda na slopen van bestaande constructie
 • Ligging: Seringenweg 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Knapen Pieter
 • Onderwerp: bouwen van een carport met aansluitende tuinberging
 • Ligging: Noordstraat 31
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: VME residentie Esmeralda
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevels van de residentie Esmeralda
 • Ligging: Distellaan 46 - 48 + Arendlaan 3 - 5 - 7
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Claeys Marino
 • Onderwerp: verbouwen van een rijwoning
 • Ligging: Bamburgstraat 34
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Labaere Guy
 • Onderwerp: renoveren gevels van zonevreemde woning
 • Ligging: Cuyleweg 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Coulier Kimberley
 • Onderwerp: vervangen van ramen, plaatsen dakramen en plaatsen nieuwe voordeur
 • Ligging: Bassevillestraat 93
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Vandenbussche Kris
 • Onderwerp: wijzigen bestemming van garage/bergplaats naar wonen en wijzigen voorgevel
 • Ligging: Graaf Jansstraat 19
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Arnoys Kris
 • Onderwerp: aanleggen van bijkomende oprit
 • Ligging: Bassevillestraat 54
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Claeys Sandro
 • Onderwerp: bouwen van nieuwe loods, uitbreiden van melkveestal, uitbreiden van mestkelder, aanleggen van nieuwe sleufsilo, slopen van berging, aanleggen van verharding en dempen van gedeelte gracht
 • Ligging: Schuddebeurzeweg 7
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Vandycke - Delaere
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw na afbraak bijgebouw en regularisatie afgebroken loods
 • Ligging: Mechelhofweg 2
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Covemaeker Construct
 • Onderwerp: bouwen van 2 halfopen woningen
 • Ligging: Hooilandstraat 6 - 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: Royaert - Broux
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen woning en carport met tuinberging
 • Ligging: Ter Yde 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/06/2020   -  28/07/2020
 • Aanvrager: HET GROENEVELD
 • Onderwerp: bouwen van 2 appartementsgebouwen - gewijzigde plannen
 • Ligging: Kleine Kerkweg 14 + Kerkstraat 19
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Pyloon
 • Onderwerp: verkavelen gronden in 10 loten
 • Ligging: Lombardsijdelaan 122
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS
 • Onderwerp: bouwen van 6 aaneengesloten woningen
 • Ligging: Ter Yde 67-69-71-73-75-77
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Ramoudt Danny
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (weigering)
 • Ligging: Karel Jonckheerestraat 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Den Herder Sabine
 • Onderwerp: plaatsen van een omheining met schanskorven (weigering)
 • Ligging: Hooilandstraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: De Blieck Paul
 • Onderwerp: aanvraag voor grondwaterwinning van 4000 m³/jaar ten behoeve van Park Pollentier
 • Ligging: Duinenweg 143
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Soete - Mortier
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning
 • Ligging: Dennenlaan 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: WESTHOEKVILLAS
 • Onderwerp: bouwen van een alleenstaande woning
 • Ligging: Weststraat 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: WESTHOEKVILLAS
 • Onderwerp: bouwen van een alleenstaande woning
 • Ligging: Weststraat 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: WESTHOEKVILLAS
 • Onderwerp: bouwen van een alleenstaande woning
 • Ligging: Weststraat 10
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Tooth Francine
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis - regularisatie
 • Ligging: Berkenlaan 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Vermeulen Luc
 • Onderwerp: uitbreiden van een woning
 • Ligging: Veldstraat 24
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Peeters Patrick
 • Onderwerp: verbouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Oostendelaan 128
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: De Laet Inge
 • Onderwerp: wijzigen van raamopeningen en aanbrengen van gevelisolatie met gevelbekleding
 • Ligging: Olmenstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Van Eygen Michele
 • Onderwerp: Vaanbouwen van 2 paardenboxen met materiaalbox en aanleggen van mestvaalt met bijhorende verharding
 • Ligging: Tempelhofstraat 14
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/07/2020   -  04/08/2020
 • Aanvrager: Dierendonck Dries
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning na slopen bestaande bebouwing
 • Ligging: Duinenlaan 99B
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/07/2020   -  11/08/2020
 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS
 • Onderwerp: bouwen van 5 ééngezinswoningen en 5 carports
 • Ligging: Ter Yde 93 – 95 – 97 – 99 – 101
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/07/2020   -  11/08/2020
 • Aanvrager: CHRIMACO
 • Onderwerp: bouwen van 3 ééngezinswoningen met garages na afbraak bestaande bebouwing
 • Ligging: Oostendelaan 153A – 153B – 153C
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/07/2020   -  11/08/2020
 • Aanvrager: Van Vlaenderen Bart
 • Onderwerp: uitbreiden van woning met aanbouw (melding)
 • Ligging: Lekestraat 4B
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/07/2020   -  11/08/2020
 • Aanvrager: Beun Hendrik
 • Onderwerp: plaatsen bovengrondse propaangastank  van 2.700 liter (melding)
 • Ligging: Schorestraat 2
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/07/2020 – 25/08/2020
   
 • Aanvrager: Calleeuw - Zielens

 • Onderwerp: aanvraag 2 kleine windmolens (laatste aanleg)

 • Ligging: Zwarteweg 17

 • Termijn openbaar onderzoek: 08/08/2020   -  07/09/2020

 • Aanvrager: Vandenhouweele Iron
 • Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
 • Ligging: Bassevillestraat 127
 • Termijn openbaar onderzoek: 09/08/2020   -  08/09/2020
 • Aanvrager: Shu Jün
 • Onderwerp: uitvoeren van interne verbouwingswerken - regularisatie (melding)
 • Ligging: Oostendelaan 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 09/08//2020 – 08/09/2020
 • Aanvrager: Sissau Karel
 • Onderwerp: plaatsen garagepoort aan open doorrit (melding)
 • Ligging: Badenlaan 76 – 78
 • Termijn openbaar onderzoek: 09/08/2020 – 08/09/2020
 • Aanvrager: Aspeslagh Dirk
 • Onderwerp: bouwen van een carport (weigering – laatste aanleg)
 • Ligging: Paul Snoekstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 11/08/2020   -  10/09/2020

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke