Begeleider IBO

Wat?

De begeleider zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving voor kinderen en verstrekt hierbij de nodige zorg. De begeleider communiceert met de ouders van de opgevangen kinderen, de collega’s en stagiairs teneinde een positief contact te realiseren.

Voorwaarden?

 • C-niveau:
  • houder zijn van een kwalificatiebewijs vereist voor begeleiders buitenschoolse opvang erkend door Kind en Gezin
  • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C (hoger secundair onderwijs - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html)
 • D-niveau:
  • houder zijn van een kwalificatiebewijs vereist voor begeleiders buitenschoolse opvang erkend door Kind en Gezin

Aanvullende voorwaarden

 • Het bezit van een rijbewijs B wordt aanbevolen
 • Bereid zijn tot :
  • avond- en weekendwerk
  • werken tijdens schoolvakanties
  • presteren van onregelmatige uren in onderbroken diensten.

Hoe solliciteren?

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Kopie rijbewijs B
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 24 maart 2019

Er kan gesolliciteerd worden:

 • per post:

            Gemeentebestuur Middelkerke – personeelsdienst
            Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

 • via e-mail:

            personeel@middelkerke.be

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer informatie?

Inhoudelijke vragen: Ann Pille, coördinator kinderopvang, 059 31 30 16.

Andere bijkomende vragen: personeelsdienst, 059 31 30 16, personeelsdienst@middelkerke.be

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën