Bijenvriendelijke gemeente

De jongste jaren is de bijensterfte in onze streken alarmerend.

Om bijensterfte een halt toe te roepen, roept het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid alle steden en gemeenten op om meer actie te ondernemen.

Middelkerke wil actief meewerken hieraan en kreeg hiervoor eind 2018 het label van ‘Bijenvriendelijke gemeente’. Het label -en bijhorende bord- werd opgehangen op het Buchenbeurenplein in Schore.

Schore staat dan ook centraal in het bijenvriendelijke groenbeheer van de gemeente.

Wat betekent een bijenvriendelijk groenbeheer?

Werken aan een bijenvriendelijk groenbeer zorgt voor een betere leefomgeving en meer biodiversiteit. De pesticidereductie is alvast een goede zaak voor het bijenverhaal. Heel wat openbare besturen trekken ook de kaart van harmonisch parkbeheer of kiezen voor een extensiever beheer van hun domeinen. Deze duurzame manieren van bijvriendelijke groenbeheer zijn ook voor de insectenwereld interessant. Bloemenmengsels, vlindertuinen, insectenhotels en stadsimkers geraken stilaan ingeburgerd. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om de diversiteit in het openbaar groen en het leefmilieu te verbeteren.

Label 'bijenvriendelijke gemeente'

Een jury kwam langs en was vooral geïnteresseerd in het bijenvriendelijke groenbeheer van de gemeente, nieuwe aanplantingen, bijeninstallaties, acties naar burgers en deelname aan ‘Week van de Bij’. Ook het organiseren van voordrachten, plantendagen en groepsaankopen ten voordele van de bij zijn een pluspunt.

Concreet?

  • In Schore werd een bijenvriendelijk perk aangelegd in combinatie met een insectenhotel op het Buchenbeurenplein. Aanvullend zal ook de oude Tramwegel aangelegd worden met een bijenvriendelijk bloemenmengsel.
  • Tijdens de onthulling van het label in Schore worden op 18 mei allerlei workshops met en over bijen georganiseerd. Om inwoners te stimuleren om zelf ook meer voor bijen te doen, krijgt elke aanwezige ook een zakje met bloemenzaad om zelf in de tuin aan de slag te gaan.
  • We zijn gestart met herwaardering van het graspleintje (voormalig speelpleintje) in de L.Coolstraat en ook daar zal er een strook weidebloemenmengsel in verwerkt worden.
  • Voortaan is het geboortebos in Sint-Pieters-Kapelle bijenvriendelijk door de aanleg van een nieuw perk.
  • Op de weide van Wilde Wijken in Westende werd ook een bijenvriendelijk perk gezaaid.
  • Op de gemeentelijke werven werden er bijenvriendelijk perken aangelegd.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke