Casinoproject

Bouw casino start voorjaar 2019

De omgevingsvergunning voor het nieuwe Casino is verleend. Met deze beslissende stap is de laatste administratieve fase afgerond en kunnen de effectieve bouwwerken binnenkort starten.

Archeologisch onderzoek

Eerst worden nog de verplichte archeologische onderzoeken uitgevoerd om te kijken als er zich op de bouwsite geen waardevolle archeologische objecten bevinden.

Zeker start in voorjaar

Volgens de bouwheer zal in januari gestart worden met de bouwput voor de nieuwe ondergrondse garage onder het casino.

Infomoment nieuw casinoproject

 

Op zaterdag 30 juni gaf bouwgroep Willemen in samenwerking met het gemeentebestuur een informatiesessie over het nieuwe casinoproject in centrum De Branding, Middelkerke.

Naast het bijwonen van twee informatiesessies over de uitwerking van het project en de impact van de bouwperiode, konden bezoekers er ook in gesprek gaan met een delegatie van de bouwgroep en het architectenbureau. De opkomst was bijzonder groot, net als de interesse en de betrokkenheid.

Waarom staat die trap er eigenlijk nog?

Volgens de bouwheer en de architecten werden de meeste vragen gesteld over de inrit van de ondergrondse parkeergarage, het werfverkeer en ... de trap die momenteel nog opgericht staat op de werfzone. Daarover gingen al heel wat verhalen 'de ronde', maar de echte reden is echter niet zo spannend ;-) Onder de trap bevindt zich de hoofdaansluiting van de watertoevoer van het oude casino. De nutsmaatschappij kon die aansluiting om praktische reden niet wegnemen voor de afbraakwerken waren afgelopen. De afbraakfirma beslistte daarom om de trap te laten staan tot bij aanvang van de bouwwerken. 

Start werken gepland in najaar 2018

De omgevingsvergunning werd onlangs ingediend zodat het openbaar onderzoek over het project nu loopt. Als alles volgens plan verloopt zouden de effectieve bouwwerken in het najaar van 2018 starten. De bouwheer schat een bouwperiode van 30 maanden na aflevering van de uitvoerbare bouwvergunning.

Registreer je voor alle up-to-date info over de werken

Via onderstaand blokje kun je je registreren om op de hoogte te blijven van het verloop van de werken. 

 

 

Timelapse Casino, video door Paul Cooreman

Bekijk nog de afbraak van het oude casino

Afbraak

De ontmanteling van het gebouw was een omzichtig werk, want de installaties en leidingen doorkruisten het hele gebouw. Bleek dat het gebouw veel asbest huisveste.

Asbest veilig verwijderen

Een gebouw van die omvang werk je niet zomaar tegen de vlakte. Bij verkennende onderzoeken en na gespecialiseerd labo-onderzoek werden ook veel asbesthaarden gevonden. De aannemer bracht alle aanwezige asbestfracties in kaart, zodat ze gericht konden weggenomen worden. 

Dak wordt ontmanteld

Het wegnemen van de dakpannen was een echt monikkenwerk. Dakwerkers verwijderden de kostbare leien dakpannen één voor één.

Bouwvergunning?

Het administratief proces rond de bouwvergunning is ondertussen afgerond. Zowel de bouwheer als de aannemer gaan er van uit dat de opbouw van het nieuwe casinogebouw nog dit kalenderjaar wordt aangevat.

Veilige werf

De nakende bouwwerken  zullen ongetwijfeld invloed hebben op het visuele karakter van de zeedijk. Samen met de verschillende aannemers ijvert het gemeentebestuur voor zo weinig mogelijk hinder, zowel logistiek als visueel. De werf is nu al omgeven door een veiligheidsperimeter.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën