De gemeenteraad in vraag en antwoord (14/03/2019)

Wat werd er beslist in de gemeenteraad?

Unieke watersportbeleving op site ‘Zeelaan’

Aan de Zeelaan in Lombardsijde verschijnt er binnen afzienbare tijd een uniek 'cable park' waar je kan waterskieën of wakeboarden. Dat was een absolute vereiste van het gemeentebestuur om die site waardevol in te richten. Die plannen worden uitgevoerd en betaald door de eigenaar van de site. Door een bestemmingswijziging in het ruimtelijk uitvoeringsplan mag er een hotel gebouwd worden. Het gemeentebestuur Middelkerke stelde een charter op die de wederzijdse belangen verankert.

Vruchtbare verzustering met Glabbeek

De aangekondigde verzustering met Glabbeek werd in de gemeenteraad goedgekeurd. Naast de persoonlijke band tussen beide burgemeesters biedt de oorlogsgeschiedenis ook een opmerkelijke historische link, want tijdens de slag der Zeven Zillen sneuvelde er een Middelkerkse soldaat: Jeroom Hendrik Roye. 

Glabbeek is Middelkerkes enige Vlaamse zustergemeente. Het jumelagecomité zal alle activiteiten rond de verbroedering met Glabbeek in goede banen leiden.

Versoepelde koopvoorwaarden 'Havenzijde'

Wie een huis wil kopen op de verkaveling 'Havenzijde' in Lombardsijde, mocht tot voor kort geen ander eigendom bezitten. Wie permanent wil wonen op 'Havenzijde' maar nog een eigendom heeft, mag zijn andere eigendom nog twee jaar behouden. Die bepalingen worden beschreven in een vernieuwd charter tussen het gemeentebestuur en projectontwikkelaars.

Wie na die overbruggingsperiode nog een bijkomend eigendom behoudt, betaalt een boete van 5% op de aankoopprijs van de woning in 'Havenzijde'.

Welke vragen hadden de raadsleden?

Autodelen in Middelkerke? Hoe zal dat dan in zijn werk gaan?

Naar aanleiding van recente berichtgeving over 'autodelen in Middelkerke vroeg de Groen-fractie hoe het gemeentebestuur dit - toegejuichte - initiatief gaat aanpakken. Op welke termijn wordt het project gerealiseerd, welke keuzes liggen op de plank en zijn er initiatieven gepland om autodelen of andere duurzame mobiliteitsmaatregelen aantrekkelijk te maken?

"Eerst en vooral zal een bevraging ons leren hoe sterk dergelijk initiatief door de bevolking gedragen wordt", reageert de meerderheid. Die bevraging zal o.a. polsen naar de gewenste locatie van een autodeelpunt en andere gebruiksvoorwaarden die vasthangen aan het project. "Aan de hand van de resultaten zullen we gerichte beslissingen in dit dossier nemen", besluit de meerderheid.

Is er al evolutie in de bestemming van het 'duinengebied zendmasten'?

De Groen-fractie diende een nieuwe vraag in over de toekomst van het duinengebied waar vroeger de iconische, rood-witte zendmasten stonden. Graag vernam Groen van de meerderheid wat hun reactie was tegenover geruchten over een voetbalveld op dat 'waardevolle' duinengebied.

De meerderheid blijft bij het standpunt dat deze zone een toegankelijk natuurgebied moet blijven, weliswaar met ruimte voor een passende publieke invulling. "Er zijn helemaal geen plannen voor voetbalvelden of vastgoedprojecten", stelde de meerderheid ferm.

Hebben de geplande werken aan de zeedijk gevolgen voor horecainvesteringen?

De Open VLD-fractie diende een vraag in over de geplande werken aan de zeedijk en eventuele gevolgen voor investeringen door de horecasector.

De meerderheid reageert als volgt: "De eerste fase van de nieuwe zeedijk start in 2020 aan het Sint-Laureinsstrand in Westende. Afhankelijk van de budgetten zullen de werken opschuiven richting Louis Logierlaan, of Johannastraat. Momenteel onderhandelt het gemeentebestuur volop met de Vlaamse overheid en hun bevoegde administraties over de financiering van de volgende fase: Middelkerke."

"Om de meerwaarde en uitstraling van het project te garanderen, wordt er inderdaad gestreefd naar uniforme terrassen. Uiteraard niet zonder verregaand overleg met de horecasecor over de terrassen en andere aspecten. Een eventuele overbruggingsperiode voor reeds aangevatte investeringen zijn zeker bespreekbaar en te overwegen." 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke