Deskundige personeel - aanleg werfreserve

Wat?

De deskundige personeel ondersteunt en adviseert enerzijds het diensthoofd bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van het personeelsbeleid, en

door het leveren van goed onderbouwde adviezen, en anderzijds de beleidsuitvoering door het operationaliseren van het beleid in concrete dossiers. Hij/zij zet hiervoor zijn/haar specifieke deskundigheid in.

Voorwaarden?

  • Houder zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • Functie voorbehouden voor Belgen

Interesse?

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

  • Sollicitatiebrief
  • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
  • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
  • Kopie rijbewijs B
  • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 2 juni 2019

Er kan gesolliciteerd worden:

Meer info?

  • Inhoudelijke vragen: Katrijn Ghys, diensthoofd personeel, 059 31 30 16.
  • Andere bijkomende vragen: personeelsdienst, 059 31 30 16, personeelsdienst@middelkerke.be.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën