Diensthoofd toerisme en evenementen

Wat?

Het diensthoofd toerisme en evenementen is de coördinator van het toeristische beleid van de gemeente Middelkerke. Je staat in voor de uitwerking van een aantrekkelijk en kwalitatief evenementenaanbod in de gemeente. Je adviseert het beleid met het oog op het versterken van het toeristisch imago van de gemeente.

Wie?

 • Je bent in het bezit van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, wordt de kandidatuur in aanmerking genomen als je ofwel:
  • voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
  • beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
  • beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
 • Je hebt minstens 10 jaar relevante ervaring in de evenementencoördinatie, toerisme of public relations.

Interesse?

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de dag van de selectieprocedure)

Sollicitaties worden aanvaard tot en met woensdag 20 november 2019

Er kan gesolliciteerd worden via de link https://www.jobsolutions.be/register/4323 .

Meer info?

 • Inhoudelijke vragen: Stijn Van Loock, directeur vrije tijd, 059 31 30 16.
 • Andere bijkomende vragen: personeelsdienst, 059 31 30 16, personeelsdienst@middelkerke.be

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke