Eerste hulpverlener (jobstudent)

Hij/zij levert een belangrijke bijdrage tot de beveiliging van de badgasten en strandrecreanten op zijn/haar toegewezen post.

Diplomavoorwaarden

Houder zijn van een brevet ‘hulpverlener’, ‘ziekenwagenpersoneel’ of ‘dringende medische hulpverlening’ uitgereikt door een erkend opleidingscentrum (bv. Rode Kruis) en geldig gedurende de volledige periode van tewerkstelling

OF
Het schooljaar voorgaand aan de tewerkstelling ingeschreven zijn als student in een medische richting (verpleegkunde, geneeskunde, …) en geslaagd zijn voor de onderdelen of vakken waarbij wondverzorging en reanimatie aan bod kwamen (aantonen door middel van puntenlijst en omschrijving van het vak).

Andere voorwaarden

  • Eerste hulpverlener: mintens 17 jaar zijn of worden in de loop van 2020
  • Poule eerste hulpverlener: 17 jaar zijn of worden in de loop van 2020, minstens 1 volle maand onberispelijke dienst als eerste hulpverlener te Middelkerke, 1 maand aangesteld zijn als eerste hulpverlener te Middelkerke tijdens de maanden juli of augustus 2020.
  • Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprek voor kandidaten die voor het eerst solliciteren bij ons bestuur en voor redders met ervaring in Middelkerke maar met een B of A-evaluatie).

Documenten

  • Uittreksel uit het strafregister MODEL 2 (Opgelet: zelf aan te vragen bij het gemeente-/stadsbestuur van uw woonplaats. Voor inwoners van Middelkerke kan de personeelsdienst, mits invullen van een volmacht, het uittreksel zelf aanvragen en afhalen.)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

 

Het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken geeft nietigheid aan je kandidatuur. Let wel, je kandidatuur wordt, onder voorbehoud van bewijsstuk, aanvaard indien je bezig bent met een cursus te volgen voor het behalen van het nodige brevet, diploma enz.…

 

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 16 februari 2020.

Solliciteer voor deze job

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke