Deelnemen

Inschrijvingen

Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.

Deelnameformulier

Hoort er bij deze foto een verhaal? Schrijf het hier neer!
Opgelet. Er kan maar 1 bestand per keer doorgestuurd worden. Stuur foto per foto of zip de bestanden. Grote hoeveelheden kunnen via wetransfer of yousendit doorgestuurd worden naar machtig@middelkerke.be. Vergeet je naam niet te vermelden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Wens je toegevoegd te worden aan de mailinglijst van 'Machtig Middelkerke'. Zo wordt je op de hoogte gehouden van alle nieuwe foto-opdrachten.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën