Gecoro

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Deze commissie moet advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening.
Ze speelt dus een belangrijke rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 
Ze kan tevens advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Secretariaatsadres 

Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke 
tel.: 059 31 30 16 
fax : 059 31 91 32 
email: ruimtelijkeordening@middelkerke.be

Voorzitter: 

Marnix Boddez 
   

Secretaris: 

Matthias De Clerck

Opmerkingen: 

Voorzitter en secretaris zijn te bereiken via het secretariaatsadres.
Deze raad wordt opnieuw samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.

De verslagen van deze raad vind je hier vanaf 2016.

Verslagen voor 01/01/2016: neem contact op met het secretariaat via secretariaat@middelkerke.be.

DatumVerslag
  
  

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke