Buitenschoolse opvang

Omschrijving

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) biedt aan alle kinderen van basisonderwijs voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen, een pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding aan.
 
In de schoolvakanties richt het IBO zich specifiek tot de peuters en kinderen uit de eerste kleuterklas. Hiervoor moet je inschrijven via deze link. Voor de oudere kinderen is er een aanbod vanuit de jeugddienst. Aansluitend met de speelpleinwerking kunnen de oudere kinderen voor en na in het IBO terecht. 
 
De kinderen kunnen knutselen, ravotten, een boekje lezen, of lui wegzakken in de zetel. Voor de jongste kinderen is er een rustbedje als dat nodig is.
Voor kinderen die huiswerk willen maken, is er een rustig plaatsje. Er is geen huiswerkbegeleiding.
 
Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden activiteiten voorbereid. De activiteiten voor vakantieperiodes worden vooraf aangekondigd met vermelding van een eventuele extra bijdrage voor deze activiteit.
 
Er worden geen warme maaltijden voorzien op woensdag of schoolvrijedagen dagen. Gelieve uw kind een lunchpakket mee te geven. Tijdens de schoolvakanties voorzien wij een warme maaltijd.

Werkwijze

Hoe aanvragen?

Je schrijft je kind(eren)  in voor ze een eerste keer naar de opvang komen. Hiervoor kan je in de opvanglocaties terecht tijdens de openingsuren of je kan inschrijven via IBO overeenkomst | Gemeente Middelkerke . De keuze van opvanglocatie wordt bepaald door de school van jouw kind. Indien je niet digitaal wenst in te schijven kan je de inschrijving indienen in de opvanglocatie. 

Wat meebrengen?

Voor de inschrijving dien je de inschrijvingsformulieren in te vullen. Deze zijn ook te bekomen in het jeugdcentrum.

Waar?

Kostprijs

  • 0,86 euro per begonnen half uur
  • 3,22 euro voor een derde dag (0-3 uren)
  • 4,83 euro voor een halve dag (3-6 uren)
  • 9,39 voor een volle dag (+6u)

Een drankje kost 0,50 euro, een koek kost 0,35 euro.
De betaling gebeurt met maandelijkse facturen.
Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag opgevangen worden, wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

Voor gezinnen met:

  • verhoogde tegemoetkoming
  • budgetbegleiding, -beheer en schuldbemiddeling

wordt een sociaal tarief toegekend. Je betaalt nog 50% van de normale ouderbijdrage. Bezorg de nodige documenten aan de coördinator om hiervan gebruik te maken.

Bijzonderheden

Het IBO de Strandjutter vangt kinderen op die in een van de scholen van Middelkerke naar school gaan, die in de gemeente wonen of waarvan de ouders in de gemeente werken.
Enkel de kinderen die in Middelkerke naar school gaan, worden onder begeleiding van en naar de school gebracht. Kinderen uit andere scholen zijn welkom, maar de ouders dienen zelf het vervoer te organiseren.

Regelgeving

Voor alle wet- en regelgeving betreffende de kinderopvang: de site van Kind en Gezin.

Formulieren

Het IBO hanteert een aantal formulieren die je terug vindt met een klik op de naam van het document:

  • Het huishoudelijk reglement verduidelijkt de afspraken tussen de ouders en de buitenschoolse opvang
  • Met het inschrijvingsformulier kan je jouw kind(eren) inschrijven voor de opvang. Per kind dient telkens een formulier ingevuld worden.
  • Indien jouw kind de opvang zelfstandig mag verlaten, is uw schriftelijke toestemming nodig.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke