Wil je onthaalouder worden?

De gemeente zoekt regelmatig nieuwe kandidaten om onthaalouder te worden. De onthaalouder, man of vrouw, zorgt in de (eigen) gezinswoning voor een groepje baby's en peuters. Elke onthaalouder mag gemiddeld 4 kinderen opvangen. De ene dag heb je 3 kinderen, de andere dag misschien 5 of 6.

Bij de start wordt afgesproken hoeveel kinderen je mag opvangen. Er wordt rekening gehouden met de eigen kinderen, je ervaring, je woning, ... om dit maximum te bepalen.

Om aan te sluiten bij de gemeentelijke dienst voor onthaalouders, moet je de opvang organiseren in Middelkerke of een van zijn deelgemeenten.
Onthaalouder zijn is een boeiende uitdaging.

Wat verwachten de ouders en de kinderen van jou?

 • Dat je de kinderen veel liefde en aandacht schenkt.
 • Dat je de kinderen de eerste vaardigheden aanleert.
 • Dat je de kinderen een goede verzorging biedt, aangepaste maaltijden, een aangepaste, hygiënische en veilige speelruimte, ...
 • Dat je aan de ouders alle nodige informatie over hun kind doorgeeft en dat je de informatie die je van ouders en kinderen krijgt discreet hanteert.
 • Dat je goede afspraken maakt met de ouders voor de start van de opvang en elke dag opnieuw.
 • Dat je je engagement ten opzichte van de ouders en de kinderen vol houdt.

Wat verwacht de dienst voor onthaalouders van jou?

 • Dat je ervaring hebt in het omgaan met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dit kan de opvoeding zijn van je eigen kinderen, je volgde een opleiding kinderzorg, …
 • Dat je beschikt over een ruime, veilige woning met een tuin(tje). Houd er rekening mee dat je ruimte nodig hebt voor bedjes (enkel vaste houten bedjes), parken, stoeltjes, verzorgingshoek,…
 • Dat je vlot kunt omgaan met ouders, dit houdt in:

- afspraken maken,
- vertellen hoe een kindje de dag heeft doorgebracht,
- overleggen met ouders als het moeilijker gaat met een kindje.

 • Dat je de begeleiding van de dienst aanvaardt en vorming continu blijft volgen:

- De dienstverantwoordelijke komt regelmatig op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek wordt besproken hoe het met de kinderen gaat, worden bepaalde thema's aangehaald, kan je richtlijnen en tips krijgen om je werking aan te passen.
- Je kan de dienst contacteren als je vragen of twijfels hebt.
- Voor je definitieve afspraken maakt met de ouders, overleg je met de dienst of het mogelijk is.
- Je blijft minimum 12 uur vorming volgen per jaar.
- Je bent bereid een startcursus te volgen

 • Dat je zelfstandig bent; zowel voor het organiseren van je dagtaken als het nemen van een aantal beslissingen:

- Zorgen voor een gevarieerde menu aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
- Zorgen dat je tijd hebt om met de kinderen te spelen.
- Om je huis op orde te houden, je boodschappen te doen, …
- Kunnen omgaan met onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld een kindje valt, een kindje wordt ziek in de opvang, …

 • Dat je flexibel bent:

- Je kunnen aanpassen aan de werkuren van de ouders
- Dit kan inhouden opvang voor 7.00 u, na 18.00 u of in het weekend
- Je kunnen aanpassen aan verschillende ouders die elk hun eigen wensen hebben.
- Je dagindeling aanpassen aan de noden van de kinderen.

 • Dat je voor de start als onthaalouder een aantal zaken afweegt:

- Als onthaalouder vang je thuis kinderen op. Je hebt geen directe collega's en je bent vaak alleen thuis met de kinderen.
- Je droomt er misschien van om thuis te zijn met je eigen kinderen, maar hou er rekening mee dat je je eigen kinderen op drukke dagen niet naar school kunt brengen of afhalen.
- Gaat je partner ermee akkoord dat je bij jullie thuis kinderen opvangt. De kinderen kunnen er nog zijn als je partner thuis komt van het werk. Kinderen brengen leven in huis…
- Huisdieren mogen niet samen met de kinderen in dezelfde ruimte verblijven en mogen nooit in de slaapvertrekken..

 • dat je voor de start een aantal documenten in orde brengt:

- Attest van medische geschiktheid. Dit formulier krijg je op het eind van de selectie van de dienstverantwoordelijke
- Uittreksel uit het strafregister van alle plus achttienjarigen uit je gezin.
- Er kan gevraagd worden om attesten voor te leggen dat de woning veilig is (vb attest van schoorsteenvegen, nazicht elektriciteit, …)

Wat biedt de dienst voor onthaalouders jou?

 • We bieden u geen arbeidscontract , geen uur –noch maandloon, wel een vergoeding per dag, per halve dag per 1/3 dag per opgevangen kindje. Flexibele opvang kan extra vergoed worden. Deze vergoedingen zijn belastingsvrij.
 • Een specifiek sociaal statuut voor onthaalouders (opbouw van pensioenrechten, verzekering tegen ziekte, beroepsziekte, arbeidsongevallen en een opvanguitkering)
 • De mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten
 • De mogelijkheid om uitleenmateriaal (bedjes, wiegjes, parken, stoelen, relax) te gebruiken.
 • Een vergoeding voor het aankopen van kindermateriaal en speelgoed.

Hoe verloopt de selectie?

Kom even langs bij de dienst voor onthaalouders. Je ontvangt een eerste pakket informatie, eventueel kan al een informatief gesprek plaatsvinden.

Meer info

Website kind en gezin

http://www.ikwordonthaalouder.be/

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke