Tussenkomst schoolvervoer

Abonnement school

Wie gebruikt maakt van door de school zelf georganiseerd schoolvervoer komt in aanmerking voor een financiële tussenkomst.
Het moet gaan om een schoolabonnement uitgereikt door de schoolinstelling. De tussenkomst bedraagt 25% van de kostprijs.

Abonnement De Lijn

Gezinnen krijgen automatisch een tussenkomst voor de kosten van een abonnement aangekocht bij De Lijn (Buzzy Pazz). De tussenkomst bedraagt 25% van de kostprijs en wordt direct berekend bij de aankoop van een abonnement bij De Lijn.

Gezinnen met 3 of meer kinderen

Gezinnen met 3 of meer kinderen, van 24 jaar of jonger, ten laste kunnen een bijkomende financiële tussenkomst van 25% aanvragen voor de kosten van een abonnement van de school zelf of aangekocht bij De Lijn.
De toekenning hangt af van de beschikbare kredieten voorzien op het gemeentebudget.
Meer informatie hieromtrent kun je bekomen bij de technische afdeling in het gemeentehuis (bureau 28).

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via een formulier dat verzonden wordt aan het college van burgemeester en schepenen of ingediend bij de bevoegde dienst in het gemeentehuis. Bij de aanvraag moet een kopie van het schoolabonnement en een attest van het kinderbijslagfonds worden toegevoegd. De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op 31 augustus.