Zoek je een onthaalouder?

Dienst voor Onthaalouders

Ouders met jonge kinderen (van 0 tot 12 jaar) kunnen voor kinderopvang terecht bij onthaalouders. De dienst voor onthaalouders brengt ouders in contact met onthaalouders en ziet erop toe dat de kinderen op een verantwoorde manier worden opgevangen.
De dienst bezoekt daarom regelmatig alle aangesloten onthaalouders om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Werkwijze

Ouders die opvang zoeken voor hun kind kunnen via de dienstverantwoordelijke informatie krijgen over de werking van de dienst en adressen van de onthaalouders in de buurt die voor opvang kunnen zorgen. De ouders kiezen zelf de onthaalouder voor hun kind.
 
De ouders kunnen op de dienstverantwoordelijke beroep doen voor informatie betreffende hun kind, de opvang en administratieve vragen. Bij discussies tussen ouders en onthaalouder, kan de dienstverantwoordelijke op vraag van een van de partijen bemiddelen.
 
De dienst verzorgt ook alle administratie betreffende de betaling van de onthaalouders en de facturatie naar de ouders.

Waar

De onthaalouders wonen in Middelkerke en deelgemeenten en zorgen thuis voor de opvang van de kinderen.
 
De dienstverantwoordelijke: onthaalgezinnen@middelkerke.be

Kostprijs

Bij de vaststelling van de ouderbijdrage wordt rekening gehouden met het inkomen van de ouders en met het aantal kinderen in het gezin. Bij financiële problemen is een sociaal tarief mogelijk.
De ouders kunnen de uitgaven voor kinderopvang inbrengen in de belastingen. Hiervoor krijgen ze een fiscaal attest.

Bijzonderheden

De dienst geeft voorrang aan:

  • opvang van kinderen die wonen in de gemeente of van wie de ouders werken in de gemeente.
  • opvang van kinderen tot drie jaar. Voor de opvang van kinderen ouder dan drie jaar verwijst de dienst in eerste instantie door naar het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Strandjutter en de werking van de jeugddienst. Buiten de uren van het IBO is opvang van kinderen mogelijk tot de leeftijd van 12 jaar.

Regelgeving

Voor alle wetgeving en regelgeving: site van Kind en Gezin

Formulieren

De dienst voor onthaalouders hanteert een aantal formulieren die je met een klik op de naam van het document kunt openen.

  • Het  huishoudelijk reglement  verduidelijkt de afspraken tussen de ouders, de onthaalouders en de dienst.
  • Op het opvangplan noteren ouders en onthaalouders de afspraken betreffende de opvang.
  • De inlichtingenfiche helpt om alle noodzakelijke informatie aan de onthaalouder te bezorgen.
  • Indien je kind ziek is kan de arts medicatie voorschrijven. De onthaalouder mag deze alleen toedienen met een voorschrift.
  • Na een ernstige ziekte kan de onthaalouder jou vragen om een attest dat er geen gevaar meer is voor de gezondheid van andere kinderen.