Huiswerkklassen

De basisscholen te Middelkerke merken op dat veel leerlingen vaak moeite hebben om hun huiswerk te plannen en hun taken kwalitatief thuis af te werken. Dat heeft vaak te maken met motivatie en de thuisomgeving.

Heeft een leerling problemen met huiswerk of studie, dan wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Hij/zij bekijkt de mogelijkheden met de ouders. indien er geopteerd wordt voor de huiswerkklas, dan gaat de brugfiguur op intakegesprek bij de ouders thuis.

In de huiswerkklas komt het huiswerkproces op de eerste plaats. De nadruk ligt niet op het resultaat maar op het aanmoedigen, het tonen van interesse, het stellen van procesgerichte vragen, het stimuleren tot nadenken, maw ondersteuning en begeleiding staan centraal. Het is niet de bedoeling om bijles te geven.

De huiswerkklas wordt ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers met een warm hart voor kinderen.

Doelgroep: 1st leerjaar – 6de leerjaar

Contact: dienst kinderopvang en onderwijs - 059 31 95 77- brugfiguur@middelkerke.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke