Kunstige workshops - schooljaar 2021-2022

De cultuurdienst wil de kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs actief laten ‘proeven’ van kunst. We behandelen veelal onderwerpen die in de leerplannen voorkomen, maar waarvoor in de school meestal geen ruimte of middelen voor handen is/zijn. Vandaar deze kunstige workshops die doorgaan op school. De praktische informatie (uurregeling, busvervoer…) en de mogelijkheid tot inschrijving worden in de loop van het schooljaar meegedeeld.

Kleuters: ‘Bodymotion’ in de loop van de maand juni 2022
Eerste graad: Crea in het thema van de jeugdboekenmaand maart 2022
Tweede graad: workshop Nick Ervinck oktober 2021
Derde graad: workshop fotografie en drones oktober 2021

Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs

Contact: cultuurdienst - 059 31 95 53

Brochure schoolaanbod