Volksspelen

Volksspelen is een ideale activiteit waaraan zowel jong als oud kan deelnemen. Reeds eeuwen zorgen deze volksspelen voor uren pretentieloos vermaak. De meeste oude spelen komen eigenlijk uit de herberg. Dit volksspelenpakket bevat een sjoelebak, troumadame, toltafel, tafelkegelspel, krulbol en tonspel. Per uitlening bedraagt de borg € 15.

Reserveren via sport@middelkerke.be

Doelgroep: van jong tot oud

Contactpersoon: sportdienst - 059 31 99 50