Youth for Change and Action - 15 oktober 2020

Youth for Change and Action (YOUCA – vroegere Zuiddag) stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving en zorgt voor unieke ontmoetingen met een impact in het culturele, publieke en zakelijke leven. YOUCA werkt op een actieve en ervaringsgerichte manier: jongeren doén iets en tonen hun engagement. YOUCA biedt jongeren de kans om zichzelf te ontplooien, om inzicht te verwerven in zichzelf in relatie tot de ander en de wereld.

In de gemeente Middelkerke kunnen leerlingen deelnemen aan YOUCA op donderdag 15 oktober 2020. Op die dag gaan ze niet naar school, maar gaan ze werken. De vergoeding die ze verdienen, wordt afgestaan aan andere jongeren, vooral in het Zuiden, die er iets moois mee kunnen doen. Tijdens de eerste week van het schooljaar ontvangt de school een pakket met educatief- en promotiemateriaal. Daarna kan worden ingeschreven.

Doelgroep: secundair onderwijs

Contact: team participatie – 059 31 30 16