Huiswerkbegeleiding

Dan heb je een hele dag in de klas gezeten, moet je thuis nog al die oefeningen doen... Huiswerk wordt vaak als een extra belasting gezien, zowel door leerling als ouders. Daarom starten zowel de vrije als de gemeentelijke basisscholen van Middelkerke met een proefproject om een beperkt aantal leerlingen te begeleiden met huiswerk.

Huiswerk. Meerwaarde?

Huiswerk is een van de meest onderzochte onderwijsmateries. Vaak gehoorde conclusie: “Goed doordacht huiswerk is een erg bruikbare manier om de vaardigheden en leerstof beter toe te passen”. Alleen merken de scholen dat veel leerlingen vaak moeite hebben om hun huiswerk te plannen en hun taken kwalitatief thuis af te werken. Dat heeft vaak te maken met de motivatie, de thuisomgeving, maar ook met het aangeleverde huiswerk zelf.

Eén-op één proefproject

Welke leerlingen in aanmerking komen voor dit proefproject, wordt bepaald door de scholen en hun leerkrachten.

Je kan je dus niet zomaar inschrijven. 

Het nieuwe proefproject - dat ondersteund wordt door het Streekoverleg Kust - richt zich vooral op het huiswerkproces. Kinderen krijgen dus geen bijles, maar wel tips over hoe ze gemotiveerd aan hun huiswerk kunnen beginnen en hoe ze dat moeten volhouden.

Tips en omgeving

In de bibliotheek van Middelkerke zorgen de begeleiders voor een goed huiswerkklimaat. In drie kwartier begeleiden twee vrijwilligers telkens acht leerlingen. De huiswerkklas zal vooral duidelijk maken waarom huiswerk zo belangrijk is en zal ook het huiswerk zelf onder de loep nemen. Zo kunnen de leerkrachten hun huiswerkaanpak eventueel bijsturen.

Meer info?

De huiswerkklas vindt plaats op dinsdag en donderdag, telkens van 16.15 tot 17 u. in de bibliotheek van Middelkerke.

Dienst onderwijs

patrick.louwie@middelkerke.be

059 31 30 16

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke