Maaltijden aan huis (dienstverlening)

Omschrijving

In het kader van thuiszorg kan je een beroep doen op een levering van warme maaltijden aan huis.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.
  • Het Welzijnshuis Middelkerke gaat uit van het standpunt om mensen met een verminderde zelfredzaamheid langer zelfstandig te laten wonen. In dit kader wordt er prioriteit gegeven aan verschillende categorieën zoals personen ouder dan 65 jaar, bewoners van assistentiewoningen De Stille Meers of personen die worden geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. (Deze worden gestaafd met een medisch attest of een verklaring van de maatschappelijk werker)

Aanvragen

Waar?

Welzijnshuis Middelkerke - dienst thuiszorg

Hoe?

Je neemt contact op met de dienst thuiszorg waar een inkomensonderzoek zal gebeuren.

Bedrag?

De kostprijs van de maaltijd varieert in functie van je inkomen:

  • Alleenstaanden of samenwonenden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming: 5,50 euro per maaltijd
  • Alleenstaanden of samenwonenden waarvan het inkomen maximum 20 % hoger ligt dan de grens voor de verhoogde tegemoetkoming: 8,00 euro per maaltijd
  • Alleenstaanden of samenwonenden met een hoger jaarlijks inkomen: 10,00 euro per maaltijd
  • Voor personen met een leefloon of budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldbemiddeling en een leefgeld van 50,00 euro of lager is er een uitzonderingstarief van 3,00 euro per maaltijd

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inkomsten

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën