Wegenwerken Miamiwijk

Stand van zaken

De aannemer is gestart met de bijkomende rioleringswerken in de Duinenweg vanaf de Bremweg. In het gedeelte Duinenweg tussen de L. Logierlaan en de Bremweg is men volop bezig met de afwerking van de bovenbouw. Dit is het laatste gedeelte van de werken. De aanvankelijk voorziene werken in de Miamiwijk zijn ondertussen afgerond met uitzondering van de afwerking van de private tuintjes waar er afkoppelingswerken werden uitgevoerd. 

Duur/timing van de werken

Einde van de werken is voorzien rond het voorjaar 2018, indien de weersomstandigheden het toelaten.

De betrokken straten worden stapsgewijze, in 4 fases vernieuwd:

Fase 1: Golfbrekerslaan tot de aansluiting met de Orchideënlaan + de Klaprozenweg. De Viooltjeslaan tussen de Madeliefjesweg en de Geraniumweg.

Fase 2: De Geraniumweg en de Bremweg. Het deel van de Viooltjeslaan tussen de Geraniumweg en de Golfbrekerslaan.

Fase 3: De Orchideeënlaan en het deel van de Golfbrekerslaan tussen de Viooltjeslaan en de Duinenweg.

Fase 4: De Duinenweg tussen Golfbrekerslaan en de Louis Logierlaan.

(voor een visueel overzicht, bekijk het plan onderaan deze pagina)

In het kader van bovengenoemde werken die nog steeds in uitvoering zijn naar het einde van het jaar toe hebben we hierbij enkele nuttige info en verduidelijkingen voor wat de planning naar het volgende jaar toe betreft:

  • 08/01/2018: start aanleg glasvezelbuizen door Proximus in de Duinenweg vanaf Golfbrekerslaan tot Louis Logierlaan en vanaf Golfbrekerslaan tot Duinenweg 443-445-447-449 (nieuw op te richten appartementsgebouwen). Deze werken zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen en waren niet voorzien binnen dit project;
  • 08/01/2018: verder afwerken door aannemer Norré in de straten van de Miami-wijk zelf, m.a.w. privatieven afwerken, voetpaden afwerken e.d. om hopelijk begin maart bij gunstige weers-omstandigheden de toplaag van de asfalt te kunnen aanleggen;
  • 22/01/2018: na werken Proximus kan de aannemer Norré overgaan tot de plaatsing van de borduren en verhardingen in de Duinenweg vanaf Louis Logierlaan tot Bremweg;
  • 19/02/2018: om het transport door de vernieuwde wijk zo veel mogelijk te beperken en gelet op de organisatie van de cyclocross op 17/02/2018 wordt de aanleg van de riolering in de Duinenweg vanaf Bremweg tot Duinenweg 443-445-447-449 (nieuwbouw) pas aangevat op deze datum. Aansluitend volgt de plaatsing van de borduren en verhardingen. Dit zijn eveneens bijkomende werken die niet voorzien waren binnen dit project.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en andere ongemakken hopen we dan ook alles afgewerkt te hebben in april 2018.

Tijdens het kerstverlof zal de huisvuilophaling kunnen doorgaan in alle straten, maar het blijft natuurlijk een werfzone.

Hinder/bereikbaarheid van de woning

Tijdens de werken wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt. Vanaf de start van de werken is de volledige werfzone afgesloten voor doorgaand verkeer.

Plaatselijk autoverkeer is enkel mogelijk mits toelating van de aannemer.

De aannemer zorgt ervoor dat de woningen steeds te voet en per fiets bereikbaar zijn. Indien nodig legt hij daartoe minderhindersteenslag of voetgangersbruggetjes.

Om de doorgang te bevorderen worden de paaltjes in de Lavendelweg weggenomen.

Parkeren

Parkeren wordt aangeraden langs de zijtak van de Westendelaan ter hoogte van residentie Green Garden.

Afvalophaling

Momenteel zijn alle straten bereikbaar.

Tijdens het verder werken in de Duinenweg zal de aannemer instaan voor de ophaling van het huisvuil. 

Handelaar?

Handelaars die informatie wensen over ‘hinder bij werken’ kunnen op de gemeentelijke website terecht of op de dienst lokale economie (bureau 1 – MAC).

Hulpdiensten

De nood- en hulpdiensten in onze gemeente en onze regio zijn op de hoogte van het verloop van de werken. Zo kunnen zij rekening houden met de plaatselijke situatie bij een mogelijke interventie.

 

Meer info: Philip Van Eecke op 0474 88 80 57.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën