Monitor sport (jobstudent)

Een actieve en dynamische bijdrage leveren tot het optimaal beheer van de dienst sport, in het bijzonder door het lesgeven in en/of begeleiden van sportpromotionele acties en activiteiten.

Voorwaarden

Animator sport: Minstens diploma hoger secundair onderwijs.

Voldoen aan één van de volgende categorieën, waarbij categorie 1 voorrang heeft op categorie 2

Categorie 1:

 • ofwel houder zijn attest en geslaagd zijn eerste jaar bachelor of master in de lichamelijke opvoeding of kinesitherapie
 • ofwel gediplomeerd in één van volgende opleidingen:
 1. onderwijzer
 2. BLOSO-opleiding – Vlaamse Trainersschool:
 3. Bewegingsanimator
 4. Jogbegeleider
 5. Initiator (minimum 1 module)
 6. Instructeur
 7. Trainer

Categorie 2 (enkel indien onvoldoende kandidaten van categorie 1):

 • ofwel ervaring hebben als sportlesgever, te bewijzen met een attest van de sportclub
 • ofwel in opleiding zijn voor de diploma’s of attesten bedoeld in categorie 1
 • ofwel diploma sporthumaniora in bezit hebben

Andere voorwaarden

Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar. Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprek voor kandidaten die niet gekend zijn bij de sportdienst)

Indienen

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Uittreksel strafregister model 2  
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
 • Kopie gevraagde attest/diploma

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 16 februari 2020

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke