Bezoeken van 75+’ers en lanceren van psychosociale hulplijn in coronatijden levert op

De coronamaatregelen hebben het dagelijkse leven van iedereen aardig veranderd. Vooral voor senioren is het niet makkelijk. Ze behoren tot de risicogroep en hebben meestal een gereduceerd sociaal netwerk.

Daarom besloot het gemeentebestuur om alle 75+’ers van Middelkerke een bezoek te brengen. Daarnaast werd er een psychosociale hulplijn geopend waar mensen met allerhande problemen en vragen terecht kunnen.

Grote doelgroep

Dirk Gilliaert, schepen van welzijn: “Meer dan 2600 inwoners van Middelkerke zijn boven de 75 jaar. 3 op de 4 senioren woont in de relatief dichtbebouwde kustgemeentes (Middelkerke – Westende), de overige 25% in de weidse hinterlandgemeentes. Een hele uitdaging om die allemaal te bezoeken. Doel: kijken hoe het met hen gaat, kijken of ze hulp nodig hebben of … gewoon een kort babbeltje te doen.”

De reacties:

  • “Soms waren de mensen argwanend als ze de deur opendeden. Maar, na twee zinnen was die argwaan al weg.”
  • “De mensen op de zeedijk vragen je spontaan binnen, wat ik uiteraard beleefd geweigerd heb”
  • “Mensen waren content dat er ook aan hen gedacht werd.”

Het bezoekersteam van Middelkerke

“Het bezoekersteam bestond uit 27 personeelsleden van het gemeentebestuur en Welzijnshuis. Ambtenaren met een takenpakket die niet via thuiswerk kan, kregen de kans om lid van het bezoekersteam te worden.

Het team kreeg een korte briefing, een adressenlijst met 100 senioren en de nodige bescherming om van de deur tot deur te gaan.”, aldus Natacha Lejaeghere, schepen van participatie.

Wat vond het bezoekersteam ervan?

  • “Het viel enorm op hoe mensen hun plan proberen te trekken, via buren of familie. “
  • “Heel mooi initiatief. Ik ben blij dat ik kon helpen en ben altijd beschikbaar om het opnieuw te doen”.
  • “De dankbaarheid bij die mensen is groot… Zeer groot”

Psychosociale hulplijn

“Naast het bezoekersteam is er in Middelkerke ook een psychosociale hulplijn actief (bereikbaar via 059 31 99 59). Daar kunnen inwoners terecht met allerhande vragen. Een 7-koppig team van opgeleide medewerkers bemant de telefoon en probeert alle bellers te helpen.”, aldus schepen Lejaeghere.

Telefoontjes variëren van kort praktische vraagjes, hulpvragen of zware eenzaamheidsproblemen.

Resultaten

In totaal werden 2326 75+’ers in Middelkerke en de 8 deelgemeentes bezocht.

Dit gebeurde door een team van 27 ambtenaren van het Welzijnshuis en gemeentebestuur.

89% van de bezochte 75+’ers gaf te kennen weinig problemen tijdens de lockdown te ondervinden. Deze mensen zijn vlot te been of hebben genoeg hulp in de nabijheid om problemen te verhelpen.

10% van de senioren gaf geen gehoor nadat een medewerker tot tweemaal aan de deur geweest was. Die adressen worden dan verder onderzocht via sociale dienst of wijkagent. Maar, meestal zijn deze mensen verhuisd (bv. naar een WZC), zijn ze op reis (overwinteren) , wonen ze bij familie of zijn ze -helaas- overleden.

Daarnaast bleken er een 20-tal tussenkomsten nodig te zijn, in de vorm van een gesprek of extra dienstverlening aan huis. Meestal worden de gegevens doorgegeven aan de OCMW-diensten die dan voor verdere opvolging zorgen.

Die opvolging kan bestaan uit een doorverwijzing naar de boodschappendienst, poetsdienst, hulp bij tuinwerkjes, maaltijden aan huis en dergelijke.

De psychsociale hulplijn kreeg al een 60-tal vragen van vooral oudere inwoners. De lijn wordt bemand door 7 sociale assistenten.

Praktisch

Wie nood heeft aan een babbeltje, kan daarvoor 7 op 7 terecht op de sociale hulplijn van 09 tot 18 u. via het nummer 059 31 99 59.

Algemene vragen over corona kan terecht bij de coronalijn van het gemeentebestuur op 059 31 31 31.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke