Babysit

Ouders met jonge kinderen doen graag beroep op een babysit. Voor jongeren is babysitten een leuke bijverdienste. Voor de kinderen is het vaak feest als de babysit voor hen komt zorgen, ze mogen eens wat langer op blijven, of doen nieuwe spelletjes, …

1. Hoe start je nu als jongere als oppas? Hoe vind je, als ouder de oppas waar je steeds op kan terugvallen?

In Middelkerke zijn een aantal organisaties actief die jongeren en ouders met elkaar in contact brengen. Wie als babysit aan de slag wil, kan de verantwoordelijke van een van deze organisaties contacteren. Je moet meestal wel 16 jaar zijn. Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom.
De verantwoordelijke van de babysitdienst heeft een tweetal dagen nodig om de vraag van de ouders te beantwoorden.

  • gezinsbond regio Middelkerke - Westende - Lombardsijde

Rosa Descheemaecker
059 30 09 75

  • Centrum voor thuiszorg - Bond Moyson - Reddie Teddy-foon

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk, 056 23 03 81
ctz.wvl@socmut.be
www.centrumvoorthuiszorg.be

  • Solidariteit voor het gezin

Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, 070 23 30 28
Babysitdienst@svhg.be
www.solidariteit.be

Vraag eventueel na bij jouw mutualiteit. Misschien hebben zij ook een dergelijke dienstverlening.

Uiteraard kunnen jongeren ook zonder tussenkomst van een of andere organisatie babysitten. Jongeren kunnen in contact komen met jonge ouders via advertenties, mond aan mond reclame, internetsites,… of gewoon oppassen op de kinderen van familie of kennissen.

2. Voldoende verzekerd?

Wie een beroep doet op een organisatie zoals de gezinsbond, betaalt, naast de vergoeding van de oppasser ook een kleine bijdrage voor verzekeringen (ongeveer € 1,2 per oppasbeurt). De verzekering van de organisatie waarborgt de schade voor lichamelijke letsels van de oppasser en van de kinderen, en regelt de burgerlijke aansprakelijkheid.
Voor mensen die zonder tussenkomst van een organisatie willen werken, is het belangrijk om je voldoende te verzekeren.

Als ouder / opdrachtgever

Er is een wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten voor wie komt babysitten. Als ouder word je beschouwd als "werkgever van huispersoneel” en verplicht om een verzekering "arbeidsongevallen huispersoneel” af te sluiten, zelfs al is het werk occasioneel, uitzonderlijk en niet aangegeven.
Je bent aansprakelijk als ouder voor ongevallen die zich voordoen terwijl de babysit bij jou oppast en voor de ongevallen die zich voordoen op weg tussen je woning en de woning van de babysit. Je bent verplicht om de medische kosten én het loonverlies (ook toekomstig loonverlies in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid) te vergoeden. Deze verzekering wordt door de meeste verzekeringsmakelaars aangeboden. (kostprijs tussen € 45 en € 65)
De "familiale verzekering” dekt de schade die door jou, je gezinsleden, je huisdieren, je huispersoneel of die door jouw goederen of bezittingen wordt toegebracht aan derden.
Bij wijze van voorbeeld; als de babysit tijdens een wandeling met de buggy een oudere persoon aanrijdt waarbij deze gekwetst raakt, dan zal jouw familiale verzekering tussenkomen. Indien je babysit tijdens de oppasbeurt struikelt over dezelfde buggy en een arm breekt, dan moet de verzekering "arbeidsongevallen huispersoneel” aangesproken worden.

Als babysit

Indien tijdens een oppasbeurt een ongeval gebeurt, met stoffelijke schade (de babysit laat een dure vaas vallen), of met lichamelijke schade (een kindje valt van de trap) komen de kosten ten laste van de ouders. De oppasser kan zich niet verzekeren voor deze schade. Deze schade is wel verzekerd indien je via een organisatie oppast.
Alleen wanneer de oppas een zware fout begaat (vb dronken zijn of een kindje met opzet van de trap gooien), kunnen de ouders de kosten via de rechtbank op de babysit proberen te verhalen. De bewijslast ligt bij de ouders.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke