Over de commissie algemeen beleid

De gemeenteraad heeft een commissie algemeen beleid opgericht die o.a. waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.