Registratie voor EU-burgers - Verkiezingen EU-parlement (26 mei 2019)

Als burger van een lidstaat van de Europese Unie (niet – Belg), die zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft in Middelkerke, kun je je tot en met 28 februari 2019 laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees parlement (niet voor de verkiezingen van het federaal parlement of van de regionale parlementen).

Voorwaarden registratie

 • Nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (die niet de Belgische is)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Middelkerke, alsook in het rijksregister
 • 18 jaar zijn of worden op de dag van de verkiezing (26 mei 2019)
 • Je actief en passief kiesrecht niet verloren zijn in je land van herkomst + ook niet uitgesloten of geschorst zijn uit het Belgisch kiesrecht

Aanvraag indienen voor 28 februari 2019

Hoe registreren?

 • Vul het aanvraagformulier in (zie hieronder).
 • Breng het binnen bij de dienst burgerzaken in het MAC of bezorg het via post of via e-mail (burgerzaken@middelkerke.be).

Een aanvraag gebeurt in persoonlijke naam en kun je niet doen voor iemand anders.

Wat meebrengen of bijvoegen?

 • Aan het loket: identiteitskaart
 • Via post of via e-mail: voeg een kopie van je identiteitskaart bij je aanvraag

Verder verloop procedure

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je aan de voorwaarden voldoet en aanvaardt of weigert je inschrijving op de kiezerslijst.

Je wordt per brief op de hoogte gesteld van de beslissing van het college.

Opgelet!

 • In België is er stemplicht. Als je je laat registreren ben je dan ook verplicht om te gaan stemmen.
 • Als je je in België laat inschrijven op de kiezerslijst voor het Europees parlement, dan word je geacht te verzaken aan het uitoefenen van je kiesrecht in je land van herkomst. Je stemt dus of in België of in je land van herkomst voor de Europese verkiezingen.
 • Heb je je bij vorige Europese verkiezingen al laten registreren als kiezer in België? Ja => dan blijft dit geldig en hoef je geen nieuwe aanvraag te laten doen. Bij twijfel kun je navragen bij de dienst burgerzaken of je reeds geregistreerd bent.
 • Ook als je je nu voor de eerste maal laat registreren blijft dit gelden voor volgende Europese verkiezingen tenzij je niet meer aan de voorwaarden zou voldoen of je zelf schriftelijk afstand doet.

Meer info

www.europeanelections.belgium.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën