Toerisme Middelkerke vzw

Secretariaatsadres 
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
tel: 059 30 03 68
fax: 059 31 11 95
e-mail: toerisme@middelkerke.be

BTW nr: 0410.399.476

Wat?

Gezien het belang van de toeristische sector voor de gemeente is Toerisme Middelkerke vzw zowel een adviesraad als een verwant bestuur.
Volgens de statuten is het doel:
"De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. De vereniging heeft tot doel processen, activiteiten, acties en taken in te richten, te bevorderen of te stimuleren welke rechtstreeks het toerisme en de lokale economie in de gemeente kunnen dienen. De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente Middelkerke. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Middelkerke en de vereniging, waarin de invulling van de taken en de onderlinge rechten en plichten worden bepaald.
De vereniging mag eveneens de noodzakelijke activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht."
  
Toerisme Middelkerke vzw is de opvolger van de VVV Middelkerke vzw. Bij besluit van de gemeenteraad van 19/12/2013 werd het VVV omgevormd tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm met als naam Toerisme Middelkerke vzw.
  
Toerisme Middelkerke vzw heeft een algemene vergadering, een Raad van Bestuur en een directiecomité.
  
Algemene vergadering:
Samenstelling
De effectieve leden van de algemene vergadering worden na installatie van de nieuwe gemeenteraad benoemd. De leden van de algemene vergadering blijven in hun functie tot in hun vervanging wordt voorzien.
De vereniging bestaat uit leden behorende tot volgende categorieën:

Categorie A: gemeente Middelkerke
Categorie B: vertegenwoordiger(s) van de politieke fracties 
Categorie C: organisatie uit de privésector
Categorie D: natuurlijke personen uit de privésector  

Nominatieve samenstelling:

Categorie A:    

vertegenwoordiger

(schepen van toerisme-ambtshalve) Landuyt Michel

Categorie B:

CD&V   Cobbaert Linda
 Delacauw Diana
 Kuylle Serge
 Devos Kristof
 Pylyser-Dewulf Liliane
Lijst DedeckerDedecker Jean-Marie
 Defrassnes Severine
 Deramoudt Albert
 Desender Rosa
 Soete Annick
 Vandenberghe Ingrid
 Van den Bossche Sandra
N-VA                                                                     Knockaert Kurt
 Van Den Broucke Danny
Open VLD                                                            Coulier Ann
 Declerck Mario
 De Jonghe Carine
 Bouton Bart
 Peelman Linda
 Peere Sarah
 Reynaert Ronny
 Vandenbussche Cécile
 Vanhee Vicky

Progressief Kartel                                              

Maesen Lode
 Verdonck Geert

Categorie C:       

Dijkraad vzw                                                        Bauters Pieter
Handelaarsbond Sea Shopping                          Lingier Tom
Vlaamse Vereniging Golf                                    Vitse Bart

Categorie D:

Privépersonen    Demoen Inge
 Desender Wim
 Devroome Sabien
 Pancoucke Piet
 Serlippens Danny

                                                                             

Ambtshalve: zonder stemrecht

Rommel-Opstaele Janna (burgemeester)
 Ryckewaert Pierre (algemeen directeur)
 Keereman Roseline (financieel directeur), penningmeester Toerisme Middelkerke vzw)
 Van Loock Stijn (afdelingsfunctionaris vrije tijd)
 Bauwens Steve(secretaris Toerisme Middelkerke vzw)

     Raad van bestuur:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die veertien leden telt.
Samenstelling:
Evenredigheidsstelsel. Ook niet-raadsleden.

Voorzitterschepen van toerisme (ambtshalve)

Door gemeenteraad:      

Open VLD                                                         Declerck Mario
 De Jonghe Carine
 Landuyt Michel (voorzitter)
 Peere Sara
 Peelman Linda
CD&V  Cobbaert Linda
 Devos Kristof
Progressief Kartel                                                Verdonck Geert
Lijst Dedecker                                                      Dedecker Jean-Marie
 Huart Pascale
 Lejaeghere Natacha
N-VA                                                                     Steelant Guy

Categorie C:

1 lid (verkozen op de algemene vergadering)

Handelaarsbond Sea shopping                          Vandenbussche Cecile

Categorie D:

 Desender Wim

1 lid (verkozen op de algemene vergadering)   

  Directiecomité:

Samenstelling: 6 leden

Open VLD                                                            Declerck Mario
 De Jonghe Carine (voorzitter)
 Landuyt Michel
 Peelman Linda
CD&V   Cobbaert Linda
 Desender Wim

 

         

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke