Hulpverleningszone

Wat?

Sinds 1 januari 2015 is de hulpverlening, brandveiligheid en brandpreventie overgegaan van een gemeentelijke opdracht naar een zonale verantwoordelijkheid. In plaats van 250 gemeenten, staan nu 20 zones in Vlaanderen of 34 zones in België in voor de hulpverlening aan de bevolking.

De gemeente Middelkerke behoort tot Hulpverleningszone Zone 1.

Het bestuur van een hulpverleningszone bestaat uit een zoneraad en een zonecollege.

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de gemeenten die binnen het interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. De raad heeft een voorzitter en een secretaris. De zonecommandant adviseert.

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest (8 leden). De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

Meer info over de zone: http://www.zone1.be/

Voor de zittingen van vóór 01/01/2018 zie: http://www.zone1.be/bestuur

 

Zonecollege:

01/10/2018lijst beslissingen
16/07/2018lijst beslissingen
25/06/2018lijst beslissingen
11/06/2018lijst beslissingen
14/05/2018lijst beslissingen
25/04/2018lijst beslissingen
19/03/2018lijst beslissingen
19/02/2018lijst beslissingen

Zoneraad:

03/12/2018agenda
29/10/2018agenda
03/09/2018lijst beslissingen
25/06/2018lijst beslissingen
25/04/2018lijst beslissingen
29/01/2018lijst beslissingen