Kerkbesturen

Algemeen:

Kerkfabrieken zijn openbare besturen. Er zijn in Middelkerke 8 kerkfabrieken. De kerkfabriek onderhoudt de parochiekerk en zorgt voor de passende materiële voorzieningen voor de uitoefening van de eredienst. De kerkfabriek beheert de eigendommen en de gelden.
De kerkraad stelt de meerjarenplanning, het budget en de jaarrekening vast, beslist over de buitengewone uitgaven en het beheer van de goederen. De voorzitter en de secretaris zijn belast met het dagelijks beheer. De penningmeester houdt de boekhouding bij en doet de betalingen. 
Er is een regelmatig overleg voorzien tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur (als vertegenwoordiger van de kerkfabrieken).
De gemeente moet bijdragen in de kosten bij onvoldoende inkomsten, een woning ter beschikking stellen van de pastoor of hem een woonstvergoeding betalen. Op het grondgebied van de gemeente is ook een erkende protestantse kerk actief. Deze kerkgemeenschap (de Bethelkerk) is erkend voor de werking in Middelkerke en Nieuwpoort. De gemeente heeft gelijkaardige verplichtingen als deze t.a.v. de kerkfabrieken.

Informatie:

Voor meer informatie in verband met kerkfabrieken en de relatie tussen de gemeente en de kerkbesturen kan je terecht bij het secretariaat van de gemeente Middelkerke (secretariaat@middelkerke.be).

Rooms-katholieke godsdienst:

Kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking Lombardsijde

p/a Cayepolder 27
8434 Lombardsijde
058 23 32 95

Kerkfabriek Sint-Niklaas Slijpe

p/a Gistelstraat 3
8433 Slijpe
059 30 26 73

Kerkfabriek Sint-Willibrordus Middelkerke

p/a Kerkstraat 16
8430 Middelkerke
059 30 24 51

Kerkfabriek O.L.V.-Mannekensvere

p/a Brugsesteenweg 101
8433 Mannekensvere
058 23 91 19

Kerkfabriek Sint-Laurentius Westende

p/a Leliënlaan 7
8434 Westende
0477 47 39 73

Kerkfabriek H.-Willem Wilskerke

p/a Papegaaistraat 36
8431 Wilskerke
059 30 05 27

Kerkfabriek O.L.V.-Leffinge

p/a Slijpesteenweg 33
8432 Leffinge
059 31 01 84

Kerkfabriek O.L.V.-Schore

p/a Zwarteweg 15
8433 Schore
058 23 33 27

Centraal Kerkbestuur

p/a Kerkstraat 16
8430 Middelkerke

Protestantse godsdienst:

Protestantse Baptistenkerk Bethel

Samuel Verhaeghe
p/a Dorpsplein 40
8434 Lombardsijde
058 24 36 00

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke