Kerkbesturen

Algemeen:

Kerkfabrieken zijn openbare besturen. Er zijn in Middelkerke 7 kerkfabrieken. De kerkfabriek onderhoudt de parochiekerk en zorgt voor de passende materiële voorzieningen voor de uitoefening van de eredienst. De kerkfabriek beheert de eigendommen en de gelden.
De kerkraad stelt de meerjarenplanning, het budget en de jaarrekening vast, beslist over de buitengewone uitgaven en het beheer van de goederen. De voorzitter en de secretaris zijn belast met het dagelijks beheer. De penningmeester houdt de boekhouding bij en doet de betalingen. 
Er is een regelmatig overleg voorzien tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur (als vertegenwoordiger van de kerkfabrieken).
De gemeente moet bijdragen in de kosten bij onvoldoende inkomsten, een woning ter beschikking stellen van de pastoor of hem een woonstvergoeding betalen. Op het grondgebied van de gemeente is ook een erkende protestantse kerk actief. Deze kerkgemeenschap (de Bethelkerk) is erkend voor de werking in Middelkerke en Nieuwpoort. De gemeente heeft gelijkaardige verplichtingen als deze t.a.v. de kerkfabrieken.

Informatie:

Voor meer informatie in verband met kerkfabrieken en de relatie tussen de gemeente en de kerkbesturen kan je terecht bij het secretariaat van de gemeente Middelkerke (secretariaat@middelkerke.be).

Rooms-katholieke godsdienst:

Kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking Lombardsijde

p/a Cayepolder 27
8434 Lombardsijde

Kerkfabriek Sint-Niklaas Slijpe

p/a Gistelstraat 3
8433 Slijpe

Kerkfabriek Sint-Willibrordus Middelkerke

p/a Kerkstraat 16
8430 Middelkerke

Kerkfabriek O.L.V.-Mannekensvere

p/a Brugsesteenweg 101
8433 Mannekensvere

Kerkfabriek Sint-Laurentius Westende

p/a Leliënlaan 7
8434 Westende

Kerkfabriek H.-Willem Wilskerke

p/a Papegaaistraat 36
8431 Wilskerke

Kerkfabriek O.L.V.-Schore

p/a Zwarteweg 15
8433 Schore

Centraal Kerkbestuur

p/a Kerkstraat 16
8430 Middelkerke

Protestantse godsdienst:

Protestantse Baptistenkerk Bethel

Samuel Verhaeghe
p/a Dorpsplein 40
8434 Lombardsijde

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke