Sirene: De Straat

De Straat

'De straat' is een rubriek uit het infoblad De Sirene, waarbij elke 2 maanden een straat in Middelkerke belicht wordt. Zo bekijken we de straat van uit historisch-economisch perspectief, maar kijken we ook naar de verdienstelijke lokale inwoners en de uitstraling van de straat.

Heb je een voorstel om een straat te belichten in één van volgende Sirenes, dan kan je dat via onderstaand formulier laten weten.

Gepubliceerde straten

Suggereer een straat

Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de door jou meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de door jou aangeduide doeleinden. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.

Jouw suggestie voor 'De Straat'

 
1 Begin 2 Voltooid

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën