Klachten

Heb je een klacht over de dienstverlening van de gemeente of het OCMW? Meld ze ons. We willen immers graag leren uit onze fouten en herhaling voorkomen.

Klachten geven jou de kans om fouten in onze dienstverlening te melden en geven ons de kans om fouten te herstellen en te voorkomen.

Wat is een klacht?

Onder ‘klacht’ wordt verstaan een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het bestuur van de gemeente of OCMW klaagt over een door dit bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie van de ambtelijke organisatie en dienstverlening.

Voorbeelden:

 • Foute handeling:
  • Behandelingswijze “Ik werd afgesnauwd
  • Termijn “Ik wacht nu al maanden op deze vergunning”
  • Beslissing “De beslissing is niet gemotiveerd”
 • Het afwijken van vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
 • Het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door een ambtenaar, een gemeenteraadslid, een schepen of de burgemeester

Wat is GEEN klacht?

 • Vragen om informatie, meldingen, suggesties, petities, voorstellen van burgers en verzoekschriftenprocedures
 • Formele beroepen en bezwaren
 • Algemene klachten over regelgeving, (als dan niet) gevoerd beleid, beleidsvoornemens of verklaringen
 • Werking of beslissingen van politieke instellingen
 • Bestaande klachten
 • Lopend juridisch dossier
 • Anonieme klachten
 • Scheldpartijen
 • Kettingbrieven
 • Informatievragen

Hoe klacht indienen?

Een klacht indienen kan:

 • Via mail aan secretariaat@middelkerke.be
 • Per brief naar secretariaat, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
 • Telefonisch via 059 31 30 16 (MAC) of 059 31 92 10 (Welzijnshuis)
 • Online via het formulier
 • Aan het gemeentelijk loket aan het MAC of de balie van het Welzijnshuis

Na de klacht

Je krijgt een ontvangstbevestiging binnen de 14 kalenderdagen na registratie. Ten laatste 2 maanden na registratie krijg je bericht over de uitkomst van de klacht.

Opgelost?

In eerste instantie proberen we uiteraard jouw klacht rechtstreeks met jou op te lossen. Desnoods wordt de fout zo snel mogelijk rechtgezet.

Uiteindelijk kan jouw klacht leiden tot een verontschuldiging, rechtzetting, oplossing of tegemoetkoming. Intern proberen wij dan te voorkomen dat dezelfde fout zich voordoet.

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling voor gemeente en OCMW is terug te vinden in het participatiereglement.

De klachtenregeling vervat in het participatiereglement is van toepassing voor gemeente en OCMW. Deze regeling is niet van toepassing op lokale politie, het autonoom gemeentebedrijf of andere overheden.

(klachtencoördinator: de algemeen directeur)