Klachtenformulier OCMW / Welzijnshuis

WAT JE MOET WETEN ALS JE EEN KLACHT HEBT.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet)- optreden van de OCMW-diensten. Een klacht moet concreet zijn en specifiek.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op: anonieme klachten, vage klachten, klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan zes maanden geleden voordeden en klachten over zaken waar de klager geen persoonlijk belang bij heeft.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen (=aangifte van een feitelijke vaststelling), suggesties, beroepen (waar andere wettelijk vastgelegde procedures van toepassing zijn), bezwaren (waar andere wettelijk vastgelegde procedures van toepassing zijn), petities en burgervoorstellen.

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW kan een klacht indienen. Het kan gaan om een burger, bezoeker, bedrijf… Anonieme klachten worden niet behandeld.

Ik dien een klacht in…

Wat moet ik doen?

Vul het klachtenformulier op papier in. U kan dit verkrijgen op de leefgroepen van het woonzorgcentrum, aan het onthaal van het WZC of OCMW of downloaden op de website.

U kan het klachtenformulier opsturen naar onderstaand adres:

                                               OCMW Middelkerke
                                               Tav klachtencoördinator

                                               Sluisvaartstraat 17
                                               8430 Middelkerke

  • U kan het klachtenformulier afgeven aan de klachtencoördinator van het OCMW Middelkerke.
  • U kan het klachtenformulier ook per e-mail verzenden naar welzijnshuis@middelkerke.be .

U ontvangt binnen vijf kalenderdagen een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Uw klacht wordt grondig behandeld. Er wordt eerst nagekeken of uw klacht ontvankelijk is. Alle ontvankelijke klachten worden verder behandeld. U krijgt binnen de 45 kalenderdagen een antwoord.

Wat kan ik verwachten?

Klachten worden ernstig genomen. Het OCMW probeert op iedere klacht passend te reageren. Een klacht kan een goede aanleiding zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, een procedure te vereenvoudigen indien nodig…

Privacy

De gemeente Middelkerke behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het gevraagde contact. Disclaimer

 

Klachtenformulier

 

Voornaam en familienaam
straat, huisnummer, gemeente

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke