Melding voor straatnaamborden

Mogen wij je vragen om steeds de contactgegevens in te vullen. Wij kunnen je zo contacteren voor verdere verduidelijking of aanvulling van jouw melding. Anonieme meldingen en scheldpartijen worden niet beantwoord.

Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de door jou meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de door jou aangeduide doeleinden. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.

 
1 Begin 2 Voltooid
Omschrijf zo specifiek mogelijk waar het bord te kort is. Gebruik eventueel huisnummers of een herkenningspunt in de straat
Hoe kan het gemeentebestuur jou het best contacteren indien er nog vragen zijn? (E-mailadres of telefoonnummer meegeven aub.)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën