Gemeenteraad - stel je vraag

Een goede relatie tussen burger en beleid start met heldere en correcte informatie.

Wat is het vragenuurtje?

Om je als burger de kans te geven om die gerichte informatie te krijgen, organiseert het gemeentebestuur een vragenuur op basis van de dagorde van de gemeenteraad. Bij voorkeur houdt je vraag verband met de agenda van de gemeenteraad.

Wanneer vindt dat plaats?

Dat vragenuur vindt plaats vóór iedere gemeenteraad om 18 u. in het gemeentehuis.

Waar

Het vragenuurtje vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis, Spermaliestraat 1, Middelkerke.

Privacy

De gemeente Middelkerke behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het gevraagde contact.

Heb je een vraag?

  • Iedere betrokken burger (inwoners, tweedeverblijver of erkende Middelkerkse vereniging) kan maximaal twee vragen voorleggen aan de Middelkerkse burgemeester en schepenen.
  • De vragen moeten over gemeentelijk belang gaan, dus persoonlijke wensen of meldingen kunnen niet. De vragen gaan bij voorkeur over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat.
  • Dien je vraag schriftelijk in via onderstaand formulier. De burgemeester en de administratie beoordeelt je vraag en beslist hoe je vraag verder behandeld wordt.
  • Je vraag moet vier dagen voor de gemeenteraad ingediend zijn. Dat betekent dat als de gemeenteraad plaatsvindt op donderdag, je vraag op zaterdag moet ingediend zijn.
  • Als je vraag behandeld wordt op het vragenuurtje, word je daarvoor uitgenodigd. Het kan zijn dat je vraag wordt ‘doorgeschoven’ naar een volgend vragenuur.
  • Je krijgt een antwoord op je vraag, ofwel schriftelijk, ofwel tijdens het vragenuur.

Bekijk het volledige reglement over het vragenuurtje

Bekijk de agenda van de gemeenteraad.

Stel je vraag aan de gemeenteraad

 
1 Begin 2 Voltooid
Straat, huisnummer, gemeente
inhoud van de vraag moet van gemeentelijk belang zijn en -bij voorkeur- aansluiten bij de agenda van de gemeenteraad

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke