Voorstellen van burgers

Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

Meer info vind je in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Gemeentelijke volksraadpleging

Zie artikel 305 tot en met 325 van het decreet over het lokaal bestuur.

De typeformulieren: