Jobstudent gezocht: Strand- en duinenreiniging

Kernbeschrijving functie

Als  werkman of werkvrouw staat hij/zij in voor de zorgvuldige, correcte en stipte uitvoering van de opdrachten toegewezen door zijn/haar ploegverantwoordelijke.

(Voor de formele toegangsvoorwaarden tot de betrekking wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen in de rechtspositieregeling en de bijlagen.)

Taakbeschrijving en taakinhoud

Zie 5.8. -  werkman/werkvrouw

Functieprofiel (incl. competenties)

Technische en/of administratieve kennis en bekwaamheden

 • kennis: dient op de hoogte te zijn van het juiste gebruik van de gebezigde toestellen, materialen, producten en veiligheidsvoorschriften.
 • dient (vooral praktische) stielkennis te hebben in het vakgebied van zijn/haar kwalificatie

Persoonlijke bekwaamheden en attitudes

 • verantwoordelijkheidszin
 • vlot, systematisch en correct kunnen uitvoeren van opdrachten
 • stipt en nauwgezet werken

Bijzondere bekwaamheden, eigen voor de functie

 • correct kunnen toepassen van de gegeven opdrachten
 • zich op algemene wijze correct  kunnen uitdrukken (mondeling en/of schriftelijk)

Bijzondere eisen en specifieke arbeidsomstandigheden

 • bezit rijbewijs (+ gebeurlijk welke categorie):  aanbevolen (voor bestuurders vrachtwagen: niveau C-verplicht). (Andere categorieën kunnen gevraagd worden in functie van de specifieke taakopdrachten en het gebruik ter zake van voertuigen.)
 • bezit wagen: -
 • bezit telefoon:  aanbevolen (dienstgsm wordt ter beschikking gesteld bij permanentieregeling)
 • onregelmatige werkuren:  verwijzing naar toepasselijke arbeidsroosters
 • regelmatig weekend- en avondwerk:  verwijzing naar toepasselijke arbeidsroosters
 • andere: -

Interesse?

Laat ons iets weten via:

Personeelsdienst@middelkerke.be of spring binnen in het MAC, spermaliestraat 1, Middelkerke

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke