Huis-aan-huisinzameling snoeisel

Huis-aan-huis inzameling van snoeisel Het is weer zover. De hagen, struiken en bomen ontwaken uit hun winterslaap en kunnen gesnoeid worden. In de maand maart wordt het snoeisel huis-aan-huis opgehaald. Het aangeboden snoeisel moet aan volgende voorwaarden voldoen.

  • Het snoeisel moet in bundels samengebonden met natuurtouw op de stoep aangeboden worden.
  • Er mogen maximum 10 bundels van maximaal 15 kg worden aangeboden.

Grote losse hopen worden niet meegenomen.

Inzameling op woensdag:

- 8 maart in Westende en Lombardsijde
- 15 maart in Middelkerke en Wilskerke
- 22 maart in Leffinge en het hinterland

Deze info vind je ook op de afvalkalender terug.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke