Middelkerke lanceert onderwijscheques

Vanaf 1 augustus kun je aan de onthaalbalie van het Middelkerks Administratief Centrum onderwijscheques aanvragen. De onderwijscheque is een cheque waarmee je in de school waar het kind is ingeschreven, betalingen kan verrichten voor bepaalde schoolkosten. Het gemeentebestuur wil daarmee de betaalbaarheid van het onderwijs waarborgen en de gelijke schoolkansen vrijwaren.

Wie kan onderwijscheques aanvragen?

De tussenkomst is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs of het secundair onderwijs ongeacht waar ze school lopen en van wie zijn/haar ouders gedomicilieerd zijn in Middelkerke en de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de schoolkosten.

Waarvoor kunnen ze worden gebruikt?

De cheques kunnen ondermeer worden gebruikt voor het betalen van schoolreizen, sportdagen, verplichte boeken en werkmateriaal. Een volledig overzicht vind je op de website. De cheques kunnen niet worden gebruikt voor het betalen van drankjes, snacks en foto’s die op school van de klassen of leerlingen worden gemaakt.

De onderwijscheque heeft een betaalwaarde van 8 euro. Per leerling wordt per schooljaar een maximaal aantal cheques toegekend. Wie cheques komt aanvragen, moet een bewijsstuk kunnen voorleggen dat toont dat de aanvrager er recht op heeft.

Meer info vind je op www.middelkerke.be/onderwijscheques

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke