Middelkerkenaars, scherm je pluimvee af voor de vogelgriep

Vanaf 2 februari om 12.00 u. geldt een afschermplicht voor alle pluimvee en andere vogels die in gevangenschap gehouden worden. Ook pluimvee op de markt wordt verboden. Deze maatregel wordt genomen door de FAVV in het kader van een uitbraak van het H5N8-vogelgriepvirus in Lebbeke.

Rond het getroffen Lebbeekse bedrijf werd een bufferzone van 3 km afgebakend. Maar, ook de rest van het land, inclusief Middelkerke, wordt gevraagd om vogels binnen te houden of hun ren af te schermen (met bv. netten) om contact met wilde volgens te vermijden. Deze maatregel is dus ook van toepassing voor vogelliefhebbers, duivenmelkers en andere houders van vogels in gevangenschap.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke