Politiezone Middelkerke neemt nieuwe balie en hoogtechnologische combi’s in gebruik

De politiezone Middelkerke investeert permanent om haar infrastructuur en uitrusting op peil te houden.  Heel recent werden grote investeringen gedaan om de ecologische voertafdruk van het gebouw te verminderen. Nu worden een vernieuwd onthaal in gebruik genomen en worden alle interventiecombi’s vervangen door hoogtechnologische combi’s.

Het onthaal kreeg een nieuwe look met een modern design en de indeling werd zodanig gemaakt dat het contact met de burger directer en discreter kan gebeuren.  In hetzelfde lokaal neemt nu ook de wachtofficier plaats zodat deze de zaken beter kan opvolgen en kan bijsturen waar nodig.

De nieuwe interventiecombi’s zijn van het type Volkswagen T6 en zijn uitgerust met de nieuwste technologische apparatuur. De politiemensen kunnen via hoogtechnologische systemen  van op eender welke plaats dezelfde handelingen stellen zoals op hun bureel.  Verhoren kunnen ter plaatse worden afgenomen, afgedrukt en ondertekend.  Opzoekingen in de diverse databanken kunnen rechtstreeks en hoeven  niet langer via een communicatiecentrum te verlopen.  Attesten verkeersongevallen kunnen voortaan op de plaats van het ongeval worden afgeleverd.

Binnenkomende interventieopdrachten kunnen in real time op een tablet worden gelezen en alle bijkomende informatie wordt zonder tijdverlies aan de interventieleden ter beschikking gesteld. Voor het geval een straat onbekend zou zijn bij bijvoorbeeld een nieuwe inspecteur, voorziet het systeem ook een automatische navigatie naar de plaats van het incident.

Daarnaast zijn 2 combi’s ook uitgerust met telkens 3 ANPR camera’s (ANPR: automatische nummerplaatherkenning).

Een interventiecombi is met andere woorden niet langer meer een gewoon voertuig maar een echt rijdend bureel met 3 computersystemen en printer aan boord, bediend aan de hand van 2 schermen.

Op de foto, van links naar rechts:

Hoofdinspecteur Erwin Cools, Interventie-inspecteur Stefaan Mus, Interventie-inspecteur Loïc Pirard, Interventie-inspecteur Alain Stemgée (ontwerper van de combi), hoofdcommissaris Joos Duchi

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke