Screeningsnota RUP Rauschenbergplein en RUP Zeedijk – Mouchotteplein ter inzage

De gemeente heeft de procedure tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart voor de site Rauschenbergplein en de site Mouchotteplein en omgeving. Na onderzoek door de Vlaamse overheid blijkt dat dit plan geen grote impact op het milieu zal hebben. De gemeente moet bijgevolg geen Milieu Effecten Rapport (MER) opstellen. Wie de documenten wil inkijken, kan dat bij de dienst ruimte en wonen of op www.mervlaanderen.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke