Screeningsnota RUP Leffinge Centrum West TER opgestart

De gemeente heeft de procedure tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leffinge Centrum West TER opgestart. Na onderzoek door de Vlaamse overheid blijkt dat dit plan geen grote impact op het milieu zal hebben. De gemeente moet bijgevolg geen Milieu Effecten Rapport (MER) opstellen. Wie de documenten wil inkijken, kan dat bij de dienst ruimte en wonen of op www.mervlaanderen.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke