Verkeersveilig Schore

Dorp Inzicht Schore wil de verkeersveiligheid in de dorpskern vergroten. In de Lekestraat wordt binnenkort een tijdelijjke verkeersheuvel aangelegd. Die moet bestuurders aanmanen om trager vanuit de Lekestraat Schore binnen te rijden.

Na een aantal maanden zal de aanwezigheid van de verkeersheuvel geëvalueerd worden.

Graag Traag

Enkele Schoorse kinderen ontwierpen mooie Graag-Traagborden. Die worden binnenkort in de dorpskern geplaatst.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke