Afbraakwerken casino begonnen

De geplande afbraakwerken van het oude casino zijn begonnen. De ontmanteling van het gebouw wordt een omzichtig werk, want de vele installaties en leidingen doorkruisen de talrijke kamers en gangen van het gebouw. Ondertussen is gebleken dat het gebouw heel wat asbest huisvest.

Asbest veilig verwijderen

De afbraakvergunning werd eind oktober 2017 afgeleverd. Een gebouw van die omvang kan je niet zomaar afbreken. Bij verkennende onderzoeken en na gespecialiseerd labo-onderzoek werden heel wat asbesthaarden gevonden. De aannemer bracht ze ondertussen in kaart, zodat er heel gericht en voorzichtig kan gewerkt worden. 

Dak wordt ontmanteld

Wie langs het casino passeert, ziet vooral de dakwerkers aan het werk. Zij nemen de duizenden leipannen één voor één weg. Een monnikenwerk, maar de pannen zijn kostbaar.

Afbraak klaar in lente

Momenteel zijn er dus nog geen ‘spectaculaire’ en opvallende afbraakwerken te zien. Dat verandert, volgens de vooropgestelde planning, begin maart wanneer de ruwbouw wordt afgebroken.

Bouwvergunning?

Het administratief proces rond de bouwvergunning gaat ondertussen voort. Verwachting is dat de bouwheer de bouwaanvraag in de loop van het voorjaar indient. Alle partijen zijn hoopvol dat de bouw van het nieuwe casino nog dit kalenderjaar van start gaat.

Veilige werf

De afbraakwerken en het verdwijnen van het casino zullen ongetwijfeld hun invloed hebben op het visuele karakter van de zeedijk. Samen met de verschillende aannemers ijvert het gemeentebestuur voor zo weinig mogelijk  logistieke als visuele hinder. De werf is nu al omgeven door een veiligheidsperimeter.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke