Maatregelen ivm de droogte - update 20 augustus

De waarnemend gouverneur, Katrien Vandeputte, stuurde een omzendbrief uit met nieuwe maatregelen nav. de droogte.

1. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen, behalve de Gaverbeek en de Mandel.

2. Wie toch water capteert uit deze waterlopen, kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van dan 26 tot 200 euro.

Het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet / grond- en regenwater om wagens mee af te kuisen, zwembaden te vullen, plantsoenen en grasvelden te bewateren, ... werd opgeheven.

Dit besluit geldt vanaf 17 agustus totdat de gouverneur dit besluit terug opheft.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke