De gemeenteraad in vraag en antwoord (09 juli 2019)

Vragen van gemeenteraadsleden

Vraag van Johan Töpke - Open VLD:

Ivm het pilootproject deelsteps stel ik voor in verschillende wandelzones de snelheid te beperken tot 8 à 10km/u ipv de huidige 18km/u.

Dit is perfect mogelijk in te stellen op alle deelsteps door de gps sturing. Hierdoor kunnen we het risico op ongevallen met wandelaars sterk verminderen en gebruikers van deze steps aansporen fietspaden te gebruiken daar de snelheid hier hoger zal liggen.

+ een duidelijkere communicatie ivm de wetgeving en veiligheid naar de burgers toe via oa de website.

Antwoord:

We zullen contact opnemen met de firma van de deelsteps en hen vragen of het mogelijk is de snelheid in de voetgangerszone te beperken tot stapvoets rijden. Dit komt neer op maximaal 5 à 6 km/u. Op de website zullen we de regels rond het gebruik van deelsteps communiceren naar de burgers.

Vraag van Johan Töpke - Open VLD:

Ondanks dat het Epernayplein terug toegankelijk is voor iedereen met fietsen, gocarts enz blijft het in de zone richting reuzenrad een gevaarlijke situatie gedurende de ganse dag.

Antwoord:

Het Epernayplein valt in een voetgangerszone waar de zgn. voortbewegingstoestellen toegelaten zijn. Men is verplicht zich stapvoets in de zone te begeven. Als de dichtheid van het voetgangersverkeer de doorgang bemoeilijkt dienen fietsers af te stappen.

Vragen van inwoners

Vraag van Christiane V.: Signalisatie Duinenweg - Prosper Poulletstraat

Het stuk van de duinenweg beginnend aan de Ijzerlaan tot aan de Poulletstraat is voor de veiligheid een éénrichtingsstraat geworden sedert een 4 tal  jaren. Doch wordt deze regel dagelijks meermaals overschreden.

De meeste overtreders zijn bezoekers en leveranciers van het zorgcentrum Haerlebout. Mijn vraag is : kan de gemeente in de Duinenweg, ter hoogte van CM Haerlebout geen duidelijke signalisatie aanbrengen dat deze straat een éénrichtingsstraat is? Dit om de veiligheid van de vele fietsers die hier  passeren te garanderen.

Antwoord:

De signalisatie in de straat is correct aangebracht. Bestuurders die de straat inrijden, passeren de borden en zouden dus moeten weten dat er  eenrichtingsverkeer is in de straat.

De gemeente kan geen extra signalisatie aanbrengen ter hoogte van het rusthuis Haerlebout aangezien er aan de overzijde garagepoorten zijn.

We hebben de vraag gesteld aan het rusthuis om op hun domein extra signalisatie te plaatsen.

Vraag van Daniel DP over parkeren met de gehandicaptenkaart

Waarom kan men in middelkerke niet gratis parkeren met een handikapkaart gelijk hier bij ons in oudenaarde?

Antwoord:

Het parkeren voor personen met een handicap is enkel betalend in de Kerkstraat, Leopoldaan en de zijstraten. Deze parkeerplaatsen zijn enkel  betalend tijdens de paasvakantie en de zomervakantie en tijdens de weekends tussen de paasvakantie en 1 oktober.

Buiten die zones en tijdens alle andere periodes zijn de parkeerplaatsen gratis en onbeperkt in tijd. Enkel in de Kerkstraat zijn de parkeerplaatsen het hele jaar door betalend.

Enkele jaren geleden hebben we de parkeerplaatsen betalend gemaakt omdat de politie had ondervonden dat er heel wat misbruik werd gemaakt van de parkeerkaarten. Mensen die geen recht (meer) hadden op parkeerkaarten, gebruikten ze toch om te parkeren en bleven er dan de hele dag staan. 

Dat staat haaks op ons parkeerbeleid aangezien wij rotatie wensen in het handelscentrum van Middelkerke. Er kan dus wel vrij geparkeerd worden op alle andere parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er zijn er slechts een beperkt aantal betalend.

Vraag van Christiane D. over zitbanken op de Zeedijk

Is het mogelijk om meer zitbanken te plaatsen op de zeedijk. Ook ter hoogte van St.Laureinsstrand.

Nu zitten alle zitbanken overvol en mensen die slecht te been zijn hebben nu niet de mogelijkheid om even uit te rusten. Meer zitbanken zouden een meerwaarde geven aan Westende en de mensen die even willen verpozen.

Antwoord:

Momenteel is het niet de intentie om op korte termijn banken bij te plaatsen. Na de vernieuwing van de zeedijk zone Westende zal er bekeken worden om de banken te herverdelen.

Vraag van Claude D. over de plannen van de duinen (zendmasten)

Wat zijn de plannen omtrent de duinen, meer specifiek op de plaats aan de Duinenweg waar de radiomasten stonden? Is dit beschermd gebied en zullen de duinen daar ontsloten worden voor het publiek?

Antwoord:

De gemeenteraad keurt vandaag het minnelijk onteigeningsbesluit goed voor de aankoop van de duinensite tussen de Verhaeghelaan en de  Duinenweg. In de komende maanden kunnen we in overleg met het federaal aankoopcomité tot de verwerving van de site overgaan. De duinen zullen  effectief ontsloten worden voor het publiek. De gemeente heeft de bedoeling om er een groene corridor te creëren met maximaal respect voor  natuurbehoud. Er zullen zachte paden aangelegd worden naar analogie met de structuren in de Warandeduinen. Langs de duinenweg zal er bij de  herinrichting van het sportpark ook een ingang ter hoogte van de duinenzone voorzien worden zodat er één verbindingsweg voor de wandelaars richting het nieuwe sportpark ontstaat.

Vraag van Erik B. over het Vis- en Bierweekend

Wij en onze vrienden en vele mensen vragen zich af waarom het succesvolle vis weekend is afgelast en een GROTE flop carrousel is in de plaats gekomen, ook over het bierweekend zijn vele klachten, waarom de markt op dit weekend is afgeschaft en ook de animatie is niet zoals de voorbije  jaren, er zijn mensen die jaarlijks naar deze evenementen komen, maar die nu aan het twijfelen zijn als het zo blijft om naar een andere kustgemeente uit te wijken, men speelt mensen die een verblijf te Middelkerke de voorbije jaren boekten kwijt, op deze manier gaat Middelkerke achteruit, vanuit  sommige horeca zaken zijn er ook klachten.
We hopen dat je met evenementen die mensen naar Middelkerke laten komen toch rekening zou houden.

Antwoord:

Na meer dan 35 jaar Visweekend koos het nieuwe bestuur om een nieuwe richting uit te gaan.
Hiervoor zijn diverse redenen.
Organisatorisch werd het steeds moeilijker en duurder om steeds schaarser wordende typische vissersfolklore naar Westende te brengen.
Het gemeentebestuur betaalde duizenden euro’s om de Nieuwpoortse visbakkers of de Pannebakkers uit De Panne en de Orde van de Paardevisser uit Oostduinkerke te laten komen.

Er is geen enkele vereniging in Middelkerke die rechtstreeks verbonden is met de vissersfolklore. We hebben enkel de hengelverenigingen, maar verder dan een demo op het strand gaat dit niet.

Er blijft ook maar 1 viswinkel over in Westende. Hierdoor werd gekeken of er geen mogelijkheden waren om rond een ander thema te werken, een thema dat nauwer aansluit bij de eigenheid en het DNA van Westende-Bad. Carrousel brengt de tijd van de Belle Epoque terug naar Westende, toen de ‘beau monde’ kwam zomeren in hun mooie villa’s. De eerste editie van Carrousel heeft echter heel wat hinder ondervonden van het slechte weer. Zo kon de mooie brocantemarkt op zaterdag niet doorgaan wat een directe weerslag had op het event. Ook kon door omstandigheden de retrotram niet uitrijden. We werken ook aan het motiveren van de handelaars in Westende-Bad om nog meer hun schouders onder dit event te steken.

De dienst evenementen werkt volop aan de verdere ontwikkeling van het event Carrousel met als doel van dit mooie weekend een topevent te maken.

Het bierweekend terugbrengen naar de essentie, dat was de uitdrukkelijke wens van het bestuur. Na jaren had het bierweekend nog weinig te maken met bier, enkel de grote brouwerijen uit ons land waren terug te vinden op de Zeedijk, voor de rest was het een overaanbod van schreeuwerige en luide kermisattracties en honderden meters markt.
De grote feesttenten zorgden voor een muur van zeilen waarachter luide muziek weergalmde. Het feestgedruis zorgde tot diep in de nacht vooral voor geluidsoverlast, vechtpartijen en ongevallen.

Het bier proeven en degusteren was zeer ver zoek. Vandaar de duidelijke visie van het nieuwe bestuur. De nieuwe aanpak zorgde voor meer openheid, meer sfeer en gezelligheid en vooral heel wat brouwerijen, groot maar ook klein en authentiek. Zo goed als alle deelnemers waren heel tevreden en lieten al weten dat ze volgend jaar zeker opnieuw willen deelnemen. Bovendien was de overlast een stuk minder. De bedoeling is om deze visie de komende jaren door te trekken en opnieuw de bierliefhebber naar zee te halen.

Vraag van Sonja T. over de defecte jacuzzi's in het zwembad:

De hele maand juni zijn de jacusie-baden in het zwembad defect, wachtend op controle. Worden deze nog gemaakt?
Misschien met de bouw van het nieuwe dat er geen aandacht of centjes meer voor zijn?

Antwoord:

Het is zo dat er legionella werd vastgesteld thv de whirlpools.
De nodig geachte acties werden ondernomen en een kwam een firma langs – in opdracht van Farys – om te meten of alles nu in orde is.

De persoon in kwestie die dit opvolgt van Farys, had echter een zware operatie moeten ondergaan en bij de firma waren er enkele  vervangingsproblemen. Intussen is de controle gebeurd en zijn de baden opnieuw operationeel. Het is wel zo dat ze hun tijd gehad hebben en heel wat kosten. Er werd beslist om geen zware investeringen meer te doen, wetende dat de firma geen garanties kan geven en dat men intussen zal starten met de bouw van een nieuw zwembad.

Vraag van Carlier A. over parkeren in de Oostendelaan

Is het verantwoord dat er dagelijks auto’s zich plaatsen op het verbreed voetpad op de Oostendelaan nr 33 tot hoek Populierenlaan (dagbladwinkel)?
Enkele jaren terug heeft de gemeente op het verbreed voetpad een plantenbak geplaatst om het plaatsen van voertuigen de demotiveren. Deze bak hebben ze achteraf weggenomen.

Antwoord:

In de Oostendelaan ter hoogte van de dagbladwinkel staat er een verkeersbord E1 met een onderbord Xc met opschrift ’20 m’. Dat wil zeggen dat het toegelaten is er stil te staan maar verboden te parkeren.

Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stil staat voor het laten in- of uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen. Personen die hun voertuig er plaatsen en een krant gaan kopen, vallen hier niet onder en mogen daar dus ook niet staan. De politie voert hier ook wel degelijk controles op uit.

Vraag van André V. over honden op het strand

Is het mogelijk de honden toe te laten op het strand vanaf 20u00 tot 08u00? En de honden eigenaars te verplichten van zakjes bij te hebben, zoniet gasboete!

Antwoord:

Honden zijn tijdens het seizoen toegelaten op het strand in drie verschillende zones:

  • Lombardsijde vanaf de Idyllelaan richting Nieuwpoort
  • Westende/Middelkerke tussen de Rotonde en de Logierlaan
  • Middelkerke vanaf de Greefplein richting Raversijde

De andere strandzones zijn exclusief voorbehouden voor badgasten. Tijdens het seizoen willen we de strandzones voor badgasten maximaal rein houden. Het is nagenoeg onmogelijk om in de 15 bewaakte badzones systematisch hondeneigenaars te controleren op het bezit en gebruik van hondenpoepzakjes.

Daarom blijven honden tijdens het seizoen verboden op het strand in deze zones. Hondeneigenaars kunnen altijd terecht in de drie voorbehouden zones die evenwichtig gespreid zijn over onze volledige kustlijn.

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke