Erkenning ramp waterschade mei – juni 2018

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 verschenen, waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei tot 10 juni 2018 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Landbouwers die een schattingsverslag hebben van de gemeente werden reeds op de hoogte gebracht. Landbouwers die zelf een expert hebben aangesteld houden best rekening met onderstaande informatie i.v.m. indienen dossier.

  • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 mei 2019.
  • De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket. Alle info, de link naar het e-loket alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams
  • rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via ons algemeen nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke