Gemeenteraad in vraag en antwoord (14/02/2019)

Hoe zit het nu met het Casino?

De oppositie vroeg om de stand van zaken rond het Casinodossier. Zullen de toekomstige ontwikkelingen invloed hebben op de casinovergunning?

Burgemeester: "Het nieuwe gemeentebestuur is in gesprek met alle partners binnen het consortium Testerep. In het belang van de onderhandelingen zullen wij niet communiceren over de stand van zaken in het dossier."

Wat met de site van de zendmasten in Middelkerke?

De oppositie vroeg meer informatie over de toekomstige invulling van de site van de zendmasten. De oppositie pleit voor de bescherming van het waardevol natuurgebied en vraagt zich af of er sportinfrastructuur of woningbouw kan rijzen?

Burgemeester: " Het gemeentebestuur heeft inderdaad interesse om de grond te verwerven. Daarvoor lopen er nu onderhandelingen met Defensie en het federaal aankoopcomité, belast met de verkoop van het perceel."

"Hoewel er nog geen concrete plannen zijn geformuleerd, heeft het gemeentebestuur de wens om dit stuk open te stellen voor het publiek, weliswaar met het grootste respect voor de kwetsbare natuuromgeving. Er zijn geen plannen voor woningbouw."

Kan de gemeenteraad live gestreamd worden?

De vraag werd gesteld of de gemeenteraad live gestreamd kan worden, de raad opgenomen kan worden en de agenda enkel digitaal zou bestaan.

Voorzitter: "De agenda van de gemeenteraad zal gedigitaliseerd worden, maar zal altijd op papier moeten blijven bestaan. Dat is wettelijk zo geregeld. Er zal wel gekeken worden om dankzij enkele aankopen de gemeenteraad audiovisueel  op te nemen. Wel moet er een schriftelijke neerslag blijven van de gemeenteraad. Enkel met opnames werken, zullen we om praktische redenen niet doen.

De huidige structuur van de raadzaal maakt het op dit moment niet mogelijk om video-opnames te maken en dit te streamen.  Als er een nieuw gemeentehuis komt, zal dat mogelijk zijn."

Zullen burgers vragen kunnen stellen op de gemeenteraad?

Vanaf volgende gemeenteraad of die van april kunnen burgers vragen stellen. Alle vragen zullen schriftelijk beantwoord worden. Momenteel werken onze diensten een regeling rond dat vragenuurtje uit. Binnenkort zullen we daar meer over communiceren. 

Vragen van openbaar belang zullen in de gemeenteraad toelichting krijgen.

Vraag stellen

Wie een vraag wenst te stellen, kan dat door een mail te sturen naar secretariaat@middelkerke.be. Het vragenuurtje zal plaatsvinden voor de gemeenteraad, tussen 18.00 en 19.00 u.

 

En verder?

Gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme vervangt Toerisme Middelkerke vzw

Met de installatie van twee nieuwe gemeenteraadscommissies (vrije tijd/toerisme en algemeen beleid) wil het gemeentebestuur een efficiënt en rechtlijnig beleid voeren, de betrokkenheid van de gemeenteraad verhogen en het aantal zitpenningen beperken. Ook voor het AGB Middelkerke stippelt het gemeentebestuur een uitdoofscenario uit.

Parochies Sint-Petrus en Sint-Niklaas Slijpe voegen samen

De gemeente Middelkerke voert sinds enkele jaren samen met de lokale kerkfabrieken en het Bisdom Brugge een toekomstgericht kerkenbeleid. Nieuwe stap daarin is de samenvoeging van de Sint-Petrusparochie met de nog bestaande Sint-Niklaasparochie van Slijpe.

Financieel beheer gemeentebestuur en Welzijnshuis versmelten

Door de inkanteling van het Welzijnshuis Middelkerke in het gemeentebestuur wordt het financieel beheer van beide organisaties ook versmolten. Huidig financieel beheerder Roseline Keereman legt daarom in de gemeenteraad de eed af als overkoepelend financieel directeur. Ann Desseyn wordt adjunct-financieel directeur.

Gemeenteraad bepaalt tientallen verplichte mandaten

Om onze gemeente te vertegenwoordigen in tal van intercommunales en nutsmaatschappijen moest de gemeenteraad vertegenwoordigers en bestuurders aanwijzen. Die organisaties - gaande van het Bekkenbestuur, Infrax of IKWV ... -  zorgen meestal voor publieke nutsvoorzieningen waar inwoners en administraties belang bij hebben. 

Alle beslissingen?

Een volledig overzicht van alle bekendmakingen vind je hier

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke