Groepsaankoop zonnepanelen

Mensen kunnen zich gratis en vrijblijvend online inschrijven als deelnemer van de groepsaankoop. Optioneel is er nu reeds een mogelijkheid tot voor-inschrijvingen via www.eos-oostende.be of via www.wijkiezen.be.

Veiling

Leveranciers van zonnepanelensystemen kunnen zich aanmelden voor de (online) veiling. De veiling bepaalt wie de winnende leverancier wordt van de groepsaankoop. Om daadwerkelijk te mogen participeren aan de veiling dienen leveranciers voorafgaand een uitgebreid selectieproces op basis van kwaliteit, solvabiliteit, ervaring en klantentevredenheid te doorlopen. Pas als zij deze kwalificatieprocedure met positief resultaat beëindigd hebben, worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de veiling.

Persoonlijk aanbod: vanaf 21/10/2019

Nadat het bod van de veiling is gecontroleerd en gevalideerd, wordt vrijblijvende persoonlijke voorstel van de leverancier verstuurd naar alle deelnemers. Hierop staat onder andere het gekozen aantal zonnepanelen en de totale kosten voor een geïnstalleerd en werkend opgeleverd systeem, de opbrengsten, de besparing op de energierekening het eerste jaar na installatie van het systeem, de terugverdientijd van de initiële investering en de verlaging van de CO2-uitstoot als gevolg van de installatie van het zonnepanelensysteem.

Voor deze groepsaankoop bestaat het aanbod uit een volledig pakket dat kan variëren van 4 t.e.m. 40 zonnepanelen. Het maximum van 40 panelen wordt bepaald doordat het vermogen van de omvormer niet boven de 10 Kilowatt mag komen voor particuliere aansluitingen. Bij grotere installaties kan een maatofferte opgemaakt worden. Bij het persoonlijk voorstel kan de deelnemer kiezen tussen blauwe (polykristallijne) zonnepanelen of zwarte (monokristallijne) zonnepanelen.

Een compleet systeem bevat:

Alle benodigde materialen: zonnepanelen, omvormer, productiemeter en alle overige materialen voor montage en aansluiting;
Monitoring via app of computer: via een smartphone, tablet, computer of ander medium kan men volgen hoeveel het zonnepanelensysteem opwekt;
Volledige installatie van het systeem:

  • Montage van het systeem op het dak
  • Montage van de omvormer in huis
  • Aanleg van bekabeling in huis, inclusief propere afwerking met kabelgoot
  • Aansluiting van het systeem op de zekeringenkast
  • Aanpassingen van de zekeringenkast, indien nodig
  • Elektrische keuring (AREI) na plaatsing;

Garanties: Om ervoor te zorgen dat de deelnemers goede garanties krijgen voor het zonnepanelensysteem worden er op voorhand eisen gesteld aan de deelnemende leveranciers en de minimale garanties die geleverd moeten worden. Het gaat hierbij om installatie-, product-, vermogens-, en opbrengstgarantie;
Aanvullende zekerheden en garantstellingen: de leverancier moet een garantstaande partij contractueel vastleggen. Indien de leverancier onverhoopt niet in staat blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan neemt de garantstaande partij dit over;
Controle op plaatsingen: via steekproeven worden de technische installatie en de prestaties van de geïnstalleerde zonnepanelen gecontroleerd. Zowel tijdens als na de plaatsingswerkzaamheden worden steekproeven uitgevoerd. Tijdens de plaatsing wordt gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Na de plaatsing worden de bouwkundige aspecten en de prestatie van het systeem gecontroleerd.

Beslissingsfase: tot 06/12/2019

De deelnemers hebben ongeveer 7 weken de tijd om te beslissen of ze het aanbod al dan niet willen accepteren.
Gedurende de beslissingsfase worden informatieavonden georganiseerd, waarbij ook de winnende leverancier aanwezig zal zijn. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het aanbod, de werkwijze, het materiaal, de inspectie, etc.

Via het (online) persoonlijk voorstel kunnen deelnemers kiezen om in te gaan op het aanbod. De deelnemer bevestigt de acceptatie nadat hij/zij alle relevante informatie en voorwaarden goed heeft kunnen bestuderen. Zodra de deelnemer het aanbod besluit te accepteren krijgt hij/zij nog de mogelijkheid het pakket te ‘personaliseren’ en opmerkingen te plaatsen over de persoonlijke situatie.

Inspectie en installatie: vóór einde juni 2020

De winnende leverancier neemt contact op met alle deelnemers die hebben geaccepteerd om een inspectie in te plannen. Op basis van de resultaten van de inspectie bevestigt de leverancier de overeenkomst of stelt de leverancier een aangepaste overeenkomst op.
Zodra de inspectie is voltooid en de deelnemer de finale overeenkomst heeft goedgekeurd kan het zonnepanelensysteem geplaatst worden.

In de algemene verkoopsvoorwaarden tussen deelnemer en leverancier zijn de consequenties van te late plaatsing opgenomen in de vorm van een compensatieregeling.

Evaluatie en nazorg

iChoosr blijft ter beschikking als er zich een probleem zou voordoen. Deelnemers kunnen gedurende het hele proces tot na voltooiing van de installatie en werkende oplevering van het zonnepanelensysteem, iChoosr bellen of mailen om hen te ondersteunen bij vragen of klachten. Wij hebben hiervoor een gratis telefoonnummer beschikbaar dat op elke pagina van de website getoond zal worden.

Ongeveer twee weken na plaatsing ontvangt de deelnemer van iChoosr een uitnodiging om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke